Mauzóleum Gabriela Baroša

Mauzóleum Gabriela Baroša

Popis:
Secesné mauzóleum Gabriela Baroša, postavené v roku 1893 na cintoríne v Klobušiciach pri Ilave.

História:
Po skončení štúdia práva na univerzite v Budapešti sa stal gróf Gabriel Baroš podnotárom a neskôr notárom a predsedom sirotskej stolice Trenčianskej župy. V roku 1874 založil a začal redigovať Považské listy. V roku 1883 sa stal štátnym tajomníkom a neskôr ministrom verejných prác a dopravy a v r. 1889 ministrom obchodu. V železnici zaviedol zónovú tarifu, ktorá vzbudila záujem v celej Európe a používa sa vlastne dodnes. Prežil čast života v okolí Ilavy, z Klobušíc pochádza i jeho manželka.
Hrobka Gabriela Baroša na cintoríne v mestskej časti Klobušice bola postavená po jeho smrti v roku 1892 a na uloženie svojich ostatkov do hrobky muselo jeho telo počkať v krypte Ilavského kostola.

Interiér:
Pôvodný, zachovalý secesný interiér, pri stenách staré vence a vlajky.

Súčasný stav:
Hrobka - secesné mauzóleum bola v 80tych rokoch vykradnutá, v roku 2002 prebehla reštaurácia časti strechy a momentálne sa opravuje oplotenie a okolie. Počas sviatku pamiatky zosnulých býva otvorená a sprístupnená návštevníkom cintorína.