Mgr. art. Oľga Janíková - TV a rozhlasová režisérka, rozhlasová redaktorka, dramatička, autorka textov piesní

Mgr. art. Oľga Janíková - TV a rozhlasová režisérka, rozhlasová redaktorka, dramatička, autorka textov piesní

Mgr. art. Oľga Janíková - televízna a rozhlasová režisérka, rozhlasová redaktorka, dramatička, autorka textov piesní

Narodená: 04.09.1951 v Bratislave

Vzdelanie:

1969 - 1977 televízna réžia na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave
1971 - 1972 prerušenie štúdia (materská dovolenka)

Životopis:

Pôsobenie
1975 - 1977 popri štúdiu pracovala ako krajská metodička pre folklór vo Východoslovenskom osvetovom stredisku v Košiciach
1977 - 1991 režisérka v Československom rozhlase v Bratislave
1991 - 1993 odborná redaktorka v Slovenskom rozhlase v Bratislave
1993 - 2002 režisérka v slobodnom povolaní
2002 - 2003 odborná redaktorka v Slovenskom rozhlase v Bratislave
od roku 2003 režisérka v slobodnom povolaní

Ďalšie aktivity
2006 kandidatúra na post generálnej riaditeľky Slovenského rozhlasu - jej ambíciou bolo oživenie vysielania SRo. Viac priestoru by venovala vzdelávaniu. Bola za zachovanie všetkých okruhov SRo s tým, že zahraničné vysielanie rádia Slovakia International by presunula až do vyriešenia jeho financovania na internet. Okrem toho bola za zavedenie doobedňajšieho vysielania pre deti a mládež na Rádiu_FM. Svoj projekt postavila hlavne na využití bratislavského sídla SRo. Tzv. obrátenú pyramídu by premenila na multifunkčné obchodné centrum so zameraním na kultúru. Pracovníkov SRo by presunula do prízemných častí SRo a budov na uliciach Benediktiho a Žilinská. Príjmy z prenájmu by dala na vyrovnanie dlhu SRo. Úspory by hľadala aj v zmene intervalu platenia koncesionárskych poplatkov z mesačných na ročné platby. Tým by SRo usporil na poplatkoch pre poštu 4,40 Sk za výber za každého koncesionára. Spolu by to bolo 120 až 150 miliónov Sk ročne.

Ocenenia:

1982 ocenenie na podujatí Kremnické gagy v rámci pôsobenia v divadle malých satirických foriem Mandragora

1997 A slovo básňou sa stalo: réžia unikátneho retroportrétu básnika M. Válka pre STV; prestížne ocenenie Telemúza za réžiu, scenár a interpretáciu

1997 Zlatý klinec za réžiu rozhlasového spotu AUDI A4 – Váš štvrtý rozmer
Zlaté platne za viaceré MG a CD nosiče

2007 Prémia literárneho fondu za réžiu dabingu seriálu pre deti Stanley

2007 1. miesto v kategórii náučno-metodických filmov a Cena Slovenského poľovníckeho zväzu za prínos pre vzdelávanie na medzinárodnom festivale HUBERTLOV Levice za film Prežije kamzík? (réžia: Mgr. art. Oľga Janíková). Dielo zaujímavou hravou formou približuje spôsob života Kamzíka vrchovského tatranského

2007 Diplom Národnej poroty na 24. medzinárodnom filmovom festivale AGROFILM v Nitre za film Prežije kamzík? (réžia: Mgr. art. Oľga Janíková).

2008 2. miesto v kategórii Náučno-metodický a dokumentárny film, Cena Slovenského poľovníckeho zväzu za prínos pre vzdelávanie - 13. medzinárodný festival filmov s tematikou poľovníctvo a ochrana prírody HUBERTLOV - Levice o Putovný pohár HUBERTLOVU 4. - 5. 4. 2008 Zhovorčivý spachtoš (réžia: Mgr. art. Oľga Janíková).

2008 Cena Národnej poroty - 25. medzinárodný filmový festival AGROFILM Nitra 29. 9.-3. 10. 2008. Zhovorčivý spachtoš (réžia: Mgr. art. Oľga Janíková).

2008 Cena divákov na 25. medzinárodnom filmovom festivale AGROFILM v Nitre v konkurencii 111 filmov z 21 krajín za náučno-metodický film Zhovorčivý spachtoš (réžia: Mgr. art. Oľga Janíková).

2009 5. medzinárodný festival Spotkania s filmom górskym Zakopane 10.-13. 9. 2009 Cena riaditeľa poľského Tatranského národného parku za 34-minútový film o živote svišťov Zhovorčivý spachtoš (réžia: Mgr. art. Oľga Janíková). Ocenenie sa udeľuje snímkam, ktoré zobrazujú jedinečný vzťah človeka a prírody.

Tvorba:

Televízia
1975 Slovenský folklór: réžia dokumentárneho filmu pre STV (originálnym spôsobom mapuje folklór z regiónov východného Slovenska)
1977 Tlstibáb: réžia televíznej inscenácie modernej pôvodnej rozprávky (14 repríz v STV)
1993 - 2002 Nedeľné chvíľky poézie: réžia netradičných profilov popredných slovenských básnikov v STV (M. Válek, M. Rúfus, I. Krasko, M. Haľamová, P. Janík a ďalší)
1995 Naša naj: réžia 24 pokračovaní obľúbenej hudobnej relácie STV zameranej na folklór
1993 - 2002 Hudobný relax: réžia cyklu invenčných klipov na klasickú hudbu svetových skladateľov (W. A. Mozart, F. Chopin, F. Liszt, G. Gershwin)
Od roku 1993 dokumentárne filmy: réžia portrétov viacerých osobností vedeckého a umeleckého života pre STV
1997 A slovo básňou sa stalo: réžia unikátneho retroportrétu básnika M. Válka pre STV
1997 Báseň a čas: réžia nevšedného portrétu básnika M. Rúfusa pre STV
2003 Epilepsia: réžia prenikavého pohľadu do histórie a nových liečebných metód závažného duševného ochorenia
2004 Gentleman na trávniku: réžia portrétu legendárneho futbalového reprezentanta, trénera a lekára (otca režisérky) MUDr. Ivana Chodáka; koprodukcia STV a Axis
Od roku 1993 propagačné filmy: Letisko M. R. Štefánika Bratislava, VÚB Invest a ďalšie
Od roku 1993 dabing: réžia niekoľkých desiatok pokračovaní viacerých obľúbených televíznych seriálov a približne 20 celovečerných primetimových titulov (o. i. Dom za všetky peniaze; Chyť ma, ak to dokážeš; Lara Croft)
2007 Prežije kamzík? Réžia náučno-metodického dokumentárneho filmu pre potreby SMOPaJ (Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva) v Liptovskom Mikuláši. Dielo ocenené na medzinárodných festivaloch a vysielané v STV
2008 Zhovorčivý spachtoš réžia náučno-metodického dokumentárneho filmu pre potreby SMOPaJ (Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva) v Liptovskom Mikuláši. Dielo ocenené na medzinárodných festivaloch a vysielané v STV.
2008 Aj zánik môže znamenať život réžia poetického dokumentárneho filmu o hľadaní zmyslu života a smrti. Pre potreby SMOPaJ (Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva) v Liptovskom Mikuláši.

Rozhlas
1977 - 91 rozhlasové hry: réžia niekoľkých desiatok úspešných diel domácich i svetových autorov (napr. Partia biliardu; Chlapci z Brazílie; Muž a gentleman); mnohé z nich aj scenáristicky spracovala (dramatizovala) pre rozhlas podľa literárnych predlôh
1977 - 91 Tri oriešky jednej múzy: 12 rokov autorsky a režijne pripravovala jednu z poslucháčsky najúspešnejších hudobno-hádankárskych relácií pre mládež
1997 - 91 umelecké rozhlasové relácie: réžia veľkého množstva umeleckej rozhlasovej tvorby (feature, dramatizované pásma, literárno-dramatické relácie)
1991 Pars pro toto: autorsky a moderátorsky sa podieľala na vytvorení novej modernej publicistickej relácie venovanej umeleckej tvorbe
2002 Všetko je inak: autorsky a moderátorsky pripravovala ročný cyklus rozhovorov o filozofii životného štýlu s poprednými odborníkmi na hinduizmus, judaizmus, budhizmus, šintoizmus, protestantizmus a pod.

CD:
od roku 1993: réžia mnohých populárnych rozprávkových titulov na MG a CD nosičoch, za ktoré získala viacero Zlatých platní a z ktorých viaceré majú formu muzikálu
1997 Ako išlo vajce na vandrovku (réžia)
1998 O škaredom káčatku (réžia)
1999 Perníková chalúpka (réžia)
1999 Janko Hraško (réžia)
2000 Mrázik (réžia)
2000 Tri zakliate kniežatá (réžia)
2000 Kráľ Drozdia Brada (réžia)
2001 Zakliata hora (réžia)
2002 Tri zlaté vlasy Deda Vševeda (réžia)
2002 O princeznách (réžia)
2002 Škriatok sviatok pre chlapcov (réžia)
2002 Škriatok sviatok pre dievčatá (réžia)
2002 Trpaslíci z Hawkinsonovho ostrova a iné (réžia; na motívy eskimáckych rozprávok)
2003 Všetko je inak - Bontón proti obradnosti (autorka a moderátorka)
2003 Všetko je inak - Harakiri, kamikadze.... (autorka a moderátorka)
2003 Všetko je inak - Hebrejčina, jidiš alebo latino? (autorka a moderátorka)
2003 Všetko je inak - Ikebana, kabuki, gejše.... (autorka a moderátorka)
2003 Všetko je inak - Konfucius (autorka a moderátorka)
2003 Všetko je inak - Čínsky nový rok (autorka a moderátorka)
2003 Všetko je inak - Cesta Laoc (autorka a moderátorka)
2003 Všetko je inak - Vianoce v nekresťanských.... (autorka a moderátorka)
2003 Alibaba a štyridsať zbojníkov a iné (réžia; na motívy orientálnych rozprávok)
2003 Doktor Jajbolí – rozprávkový CD nosič (réžia)
2003 Svetská krása (réžia)
2004 Tri múdre kozliatka (réžia)
2004 O hlúpej žene (réžia)
2005 Budkáčik a Dubkáčik (réžia)

Autorská rozprávková tvorba

2000 Tri zakliate kniežatá
2000 Kráľ Drozdia Brada
2001 Zakliata hora
2002 Tri zlaté vlasy Deda Vševeda
2003 Svetská krása

Rozhlasové spoty

od roku 1993: réžia reklamných spotov pre viacerých renomovaných národných aj nadnárodných klientov

Divadlo

1982 malé javiskové formy: režijne a herecky spolupracovala s legendárnym divadlom malých satirických foriem Mandragora
1982 autorka textov piesní k satirickej divadelnej hre Nebeská návšteva (Divadlo Mandragora)
1986 spoluautorka rozhlasovej a televíznej hry Tuctová komédia (s manželom Pavlom)