Mgr. František Tám - primátor mesta BOJNICE

Mgr. František Tám - primátor mesta Bojnice

Narodený:
04.07.1956 Veľký Biel

Vzdelanie:
SPŠ poľnohospodárska – Podunajské Biskupice
Zemianske Sady nadstavbové štúdium, Prievidza

Rodinný stav:
František Tám je ženatý, s manželkou MUDr. Emíliou Támovou (rod. Králikovou) majú dve deti: Branislava a Andreu.

Pôsobenie:
1977 – 1982 – Váhostav Žilina
1982 – 2006 – MNV (Mestský úrad) Bojnice
od 2006 – primátor mesta Bojnice

Kontakt:
Adresa: Sládkovičova 1, 972 01 Bojnice
Tel: +421 46 512 16 03
Fax: + 421 46 512 16 21
E-mail: primator@bojnice.sk
www: www.bojnice.sk