Mgr. Hubert Danihel - starosta obce KOSTOLIŠŤE

Mgr. Hubert Danihel - starosta obce KOSTOLIŠŤE

Životopis:

Osobné údaje :

            Meno :     Hubert Danihel, Bc.
            Adresa :   Kostolište č. 281, 900 62 Kostolište
            Narodený :  16.1.1974 v Malackách
            Rodinný stav :   ženatý, 2 deti

Vzdelanie :

            2006 – 2011  Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave,   
                                    odbor verejná správa –  externé magisterské štúdium

            1988 – 1992  Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova 9, Bratislava, 
                                    odbor elektronické a oznamovacie zariadenia, ukončené maturitnou
                                    skúškou

Pracovné skúsenosti: 

         1992 – 1993     Západoslovenské  energetické  závody , Čulenova 6, Bratislava
                                     oddelenie  riadiacej  a dispečerskej  techniky - technik

         1993 – 1994     JERS  Malacky  - Elektromontáže – elektrotechnik

         1994 – 1995     Základná vojenská  služba

         1995 – 1996     JERS Malacky – Elektromontáže – elektrotechnik

         1996 – 1998     RGM s.r.o Cementárska ul.  Stupava – predaj  a servis  kancelárskej  
                                     techniky – obchodný zástupca
                           
          1998 – 1999    TAXIS s.r.o  Sasinkova ul. Malacky  -  účtovníctvo  a daňové  poradenstvo 
                                     manažér
          1999 – 2002    HAMÉ  Slovakia  s.r.o. Hviezdoslavova ul. Stupava – 
                                    technik  pre  logistiku  a distribúciu

          od 2002            Obec Kostolište, Obecný úrad Kostolište - starosta  obce  Kostolište

Kontakt:

Adresa: Obecný úrad č. 66, Kostolište 900 62  
Tel.: 034/ 773 4056 
Fax: 034/ 773 4138 
E-mail: starosta@kostoliste.sk
Web: www.kostoliste.sk