Mgr. Ján Rubis - primátor mesta GIRALTOVCE

Mgr. Ján Rubis - primátor mesta Giraltovce

Dátum a miesto narodenia:
04.04.1961 Železník (okres Svidník)

Vzdelanie:
1976 - 1980 Gymnázium Giraltovce
1987 - 1989 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomika nevýrobnej sféry
2004 - doteraz Prešovská univerzita v Prešove, Politológia

Jazykové znalosti:
ruský - aktívne
anglický - pasívne

Pracovné skúsenosti:
1999 - doteraz Mesto Giraltovce, primátor mesta
1996 - 1998 Okresný úrad Svidník, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia
1991 - 1996 Obvodný úrad miestnej štátnej správy Giraltovce, odbor civilnej ochrany
1984 - 1990 MsNV Mičakovce, tajomník

Kontakt:
Mestský úrad
Dukelská 75
087 01 Giraltovce
Tel.: +421 905 246 078
Email: primator@giraltovce.sk
Web: www.giraltovce.sk

Úradné hodiny: 
Pondelok: 9:30 – 11:30
Streda:      9:00 – 11:30