Mgr. Oliver Solga - primátor mesta PEZINOK

Mgr. Oliver Solga - primátor mesta PEZINOK

Mgr. Oliver Solga bol na volebné obdobie r. 2006 - 2010 zvolený do funkcie primátora mesta Pezinok ako nezávislý kandidát. Nebol a nie je členom žiadnej politickej strany.

Narodil sa v 3. 8. 1954, je ženatý, má syna Adama, pôvodným povolaním historik umenia. Má dlhoročnú pedagogickú prax, pracoval i ako šéfredaktor časopisu Pezinčan, viac ako 30 rokov sa venuje výtvarnému umeniu, najmä tvorbe kresleného humoru, poštových známok a ilustrácií.

Predchádzajúce tri volebné obdobia bol poslancom Mestského zastupiteľstva v Pezinku, v r. 1998 - 2002 vykonával funkciu zástupcu primátora Mesta Pezinok. V roku 2002 bol po prvýkrát zvolený do funkcie primátora.

Kontakt:

Tel.: 033/6901 100, 101
E-mail: oliver.solga@msupezinok.sk
Web: http://www.pezinok.sk