Mgr. Peter Petrikán - primátor mesta VEĹKÉ KAPUŠANY

Mgr. Peter Petrikán - Primátor mesta VEĹKÉ  KAPUŠANY

Životopis:

Dátum narodenia: 06.10.1971

Zamestnania:

  • ZŠ P. O. Hviezdoslava Veľké Kapušany, Odbor: Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ, Pozícia: Triedny učiteľ 09/1994 – 06/2004
  • ZŠ P. O. Hviezdoslava Veľké Kapušany, Odbor: Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ, Pozícia: Riaditeľ školy 07/2004 – 12/2006

Mestský úrad : Primátor 12/2006

Vzdelanie:

  • UPJŠ v Prešove Získaný titul: Mgr.Fakulta: Pedagogická, Odbor: Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ
  • Gymnázium Veľké Kapušany, Odbor: Všeobecné vzdelanie

Koníčky a záľuby:

  • Šport, kultúra, cestovanie.

Kontakt:

Adresa: sídl. L.N. Tolstého č. 1, 079 01 Veľké Kapušany
Tel.: 00 421 56 6382562
Fax: 00 421 56 6382334
E-mail: primator@vkapusany.sk
Web: www.vkapusany.sk