Mgr. Roman Matejov - primátor mesta DOLNÝ KUBÍN

Mgr. Roman Matejov - primátor mesta Dolný Kubín

Narodený: 3. februára 1969

Životopis:

Od konca roku 2006, kedy som sa stal zástupcom primátora mesta Dolný Kubín, mám možnosť stretávať sa s Vami, spoznávať a riešiť každodenné starosti a problémy občanov mesta. Moja pozícia mi už štvrtý rok dovoľuje prispievať k zlepšeniu kvality života v Dolnom Kubíne.
V minulosti som sa venoval vzdelávaniu detí i dospelých a spolupracoval som s mnohými inštitúciami, organizáciami i s Univerzitou v Severnej Iowe v USA.

Pri akejkoľvek mojej činnosti som sa snažil obklopiť poctivými a pracovitými ľuďmi, vyžadoval som od seba i od ostatných veľké pracovné nasadenie. Počas výkonu mojej funkcie som sa zaujímal o potreby mesta a občanov a hľadal ich najvhodnejšie riešenia.

Medzi prioritné oblasti môjho pôsobenia patrili školstvo, sociálne veci, spolupráca so zahraničnými partnermi mesta, rozvoj pracovných miest, elektronizácia služieb občanom, kultúra a šport.

Vďaka podpore mojich spoluobčanov pri voľbách 27. novembra 2010 som sa stal primátorom mesta Dolný Kubín, chcem vo volebnom období 2010 – 2014 zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta a jeho premenu na moderné mesto 21. storočia pre všetkých občanov. Chcem zachovať všetky sociálne, kultúrne a ekonomické výhody pre občanov, pretože v našom meste musí byť občan na prvom mieste!

Úspechy:

2007 Osvedčenie o získanom vzdelaní „Základné legislatívne princípy fungovania miestnej samosprávy a jej orgánov“

2006 Certifikát o absolvovaní kurzu „Komunikácia pre volených predstaviteľov“

2005 Osvedčenie o získanom vzdelaní „Využitie informačných a komunikačných technológií“

2005 Osvedčenie o získanom vzdelaní „Správca počítačových systémov“

1997 Certifikát o absolvovaní študijného programu „Súčasné pedagogické postupy“ organizovaný v spolupráci s Univerzitou Severná Iowa USA

Kontakt:

historická budova MsÚ,
číslo dverí: 3
tel. č.: 043/581 44 54
číslo faxu: 043/581 44 64
E-mail: primator@dolnykubin.sk
Web: http://www.dolnykubin.sk