Mgr. Zuzana Nebusová - starostka obce SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE

Mgr. Zuzana Nebusová - starostka obce Spišské Tomášovce

Životopis:

Zuzana Nebusová sa narodila 12. augusta 1967 v Gelnici. Je absolventkou Strednej poľnohospodárskej školy v Michalovciach a Strednej zdravotníckej školy v Košiciach. V roku 2008 ukončila bakalárske štúdium na Bankovom inštitúte vysokej školy v Prahe a momentálne študuje politológiu na Univerzite Cyrila a Metoda v Trnave a právo na Vysokej škole v Sládkovičove. Od roku 1994 vykonáva funkciu starostky obce Spišské Tomášovce. V roku 2010 bola zvolená na piate funkčné obdobie starostky obce. Je zároveň predsedníčkou Združenia miest a obcí Spiša, podpredsedníčkou mikroregiónu Slovenský raj, členkou Rady a predsedníctva Združenia miest a obcí Slovenska.
V januári 2010 Prezident SR udelil Zuzane Nebusovej štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra III. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti územnej samosprávy.

Kontakt:

tel.: 053/42 99 727
mob.: 0907 946 899
e-mail: starosta@spissketomasovce.sk
web: http://www.spissketomasovce.sk