Milan Gášek - starosta obce VYDRNÁ

Milan Gášek - starosta obce Vydrná

Narodený: 14.09.1960 v Považskej Bystrici

Vzdelanie:
Stredoškolské s maturitou - SPTŠ Topoľčany

Životopis:

Poľnohospodárske družstvo Mestečko
- vedúci Úseku technických služieb
- od roku 1994 starosta obce na polovičný úväzok

Kontakt:
Obecný úrad Vydrná
51, 020 53 Lúky

Telefón: 042/469 17 01
Fax: 042/469 17 01
E-mail: obecvydrna@centrum.sk