Modernizácia nemocnice v DUNAJSKEJ STREDE

Modernizácia nemocnice v Dunajskej Strede

Predmetom projektu sú rekonštrukcia ortopedického oddelenia zdravotníckeho zariadenia a dodávka zdravotníckeho a prístrojového vybavenia.

Vyplýva to z informácií zverejnených vo Vestníku verejného obstarávania. Predpokladaná hodnota zákazky je 513 tis. eur bez dane z pridanej hodnoty.

Záujemcovia o jej realizáciu môžu svoje ponuky predkladať do 15. marca tohto roku. O víťazovi verejnej súťaže rozhodne najnižšia cena, zdravotnícke zariadenie pritom plánuje použiť elektronickú aukciu.

Projekt si bude nemocnica financovať z vlastných finančných zdrojov. Jeho predmetom sú dve hlavné aktivity, a to rekonštrukcia ortopedického oddelenia zdravotníckeho zariadenia a dodávka zdravotníckeho a prístrojového vybavenia za účelom zlepšenia poskytovania zdravotnej starostlivosti v nemocnici.

Vybavenie by malo obsahovať okrem iného napríklad mobilný operačný stôl s vymeniteľnými pracovnými plochami a transportérom pre pracovnú plochu.

História dunajskostredskej nemocnice siaha ešte do roku 1960. Pri svojom otvorení mala štyri oddelenia. V súčasnosti prevádzkuje okrem iného interné, geriatrické, neurologické, detské, novorodenecké, ale aj gynekologicko-pôrodnícke, chirurgické a rehabilitačné oddelenie.

Viac na: http://www.dunstreda.sk