Modernizácia verejného osvetlenia v meste TURČIANSKE TEPLICE

Modernizácia verejného osvetlenia v meste Turčianske Teplice

Modernizácia verejného osvetlenia v meste Turčianske Teplice

Mesto Turčianske Teplice bolo úspešné v ďalšom zo svojich projektov v čerpaní eurofondov. Na modernizáciu verejného osvetlenia pritečie z fondov EÚ takmer 250 tisíc eur, čo je viac ako sedem a pol milióna korún. Renovácia osvetlenia v meste bude stáť celkovo takmer 286,5 tisíc eur a mesto bude projekt spolufinancovať z vlastných zdrojov. „Som veľmi rád, že sa nám podarilo získať pre Turčianske Teplice ďalší veľký balík peňazí, z ktorého budeme môcť naše mesto ďalej modernizovať,“ hovorí primátor Michal Sygút.

Financie na projekt Modernizácie verejného osvetlenia v meste Turčianske Teplice pridelilo Ministerstvo hospodárstva z operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, z opatrenia s názvom Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky. „Cieľom projektu je zefektívnenie prevádzky verejného osvetlenia v meste, energetická úspora a zlepšenie technického stavu,“ približuje projekt šéf oddelenia plánovania a rozvoja mesta na mestskom úrade Alexander Chvojka. Dodáva, že celková výstavba by mala trvať približne 12 mesiacov a bude sa týkať výmeny svetelných bodov na uliciach 29. augusta, 9. mája, Banskej, na Hájskej ceste, Kuzmányho, Mládežníckej, Partizánskej, Pod Bôrom, Slobody, SNP, Školskej a Starej Hájskej ceste. Neskôr by sa podľa Chvojku malo modernizovať verejné osvetlenie aj v ďalších častiach mesta.

Projekt bol vypracovaný v súlade so spracovaným komplexným energetickým auditom verejného osvetlenia mesta z roku 2007. Samotnú rekonštrukciu vykoná spoločnosť, ktorá preukázala skúsenosti v oblasti výstavby a modernizácie verejného osvetlenia a vzišla z procesu verejného obstarávania tak, ako to ustanovuje zákon. Predpokladá sa, že s modernizáciou osvetlenia v meste by sa malo začať ešte v prvej polovici tohto roku.

Rekonštrukcia verejného osvetlenia je už štvrtým úspešným projektom, na ktoré mesto v tomto volebnom období získalo financie z fondov Európskej únie. Na projekt rekonštrukcie základnej školy mesto získalo z eurofondov 987 195,84 eur, na dlhodobý vzdelávací program pre zamestnancov mesta 139 055,56 eur, na separovaný zber komunálneho odpadu 709 860,81 eur. Všetky spomínané projekty mesto spolufinancuje päť percentným podielom. Z fondov EÚ takto do mesta pritečie spolu 2,1 milióna eur (viac ako 62,8 milióna korún).

Viac na: www.turciansketeplice.sk