MUDr. Alexandra Novotná PhD. - dermatologička, riad.a Súkromnej kliniky plas. chirurgie, estet. dermatol. a laser. med. Esthetic

MUDr. Alexandra Novotná PhD. - dermatologička, riad.a Súkromnej kliniky plas. chirurgie, estet. dermatol. a laser. med. Esthetic

MUDr. Alexandra Novotná PhD. - dermatologička, riaditeľka Súkromnej kliniky plastickej chirurgie, estetickej dermatológie a laserovej medicíny Esthetic

Narodená: 18.04.1969 v Bratislave

Vzdelanie:

1993 Lekárska fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
2002 Lekárska fakulta, UK, Bratislava, externé doktorandské štúdium

Životopis:

Zakladateľka a riaditeľka Súkromnej kliniky plastickej chirurgie, estetickej dermatológie a laserovej medicíny Esthetic, MUDr. Alexandra Novotná, PhD. pochádza z lekárskej rodiny.
Štúdium medicíny absolvovala na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave s vyznamenaním v roku 1993.
Po štúdiu začala pracovať na Kožnej klinike Fakultnej nemocnice Ružinov ako sekundárna lekárka a asistentka SZU. Od roku 2000 sa venuje korekčnej dermatológii a laserovej medicíne.
Po ročnom pracovnom pobyte na Kožnej klinike Univerzitnej nemocnice AKH vo Viedni, pracovala v rokoch 2003 - 2006 v reformnom tíme ministra zdravotníctva SR ako hovorkyňa, zakladateľka Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a štátna tajomníčka. Bola jednou zo zakladateliek liberálnej strany Nádej, orientovanej na zdravotnú a sociálnu politiku.

V roku 2002 ukončila externé doktorandské štúdium na Lekárskej fakulte UK a obhájila prácu na tému "Najnovšie metódy odstraňovania prejavov starnutia na koži s dôrazom na použitie botulotoxínu v dermatológii".
Alexandra Novotná pravidelne absolvuje školenia, stáže a kongresy na Slovensku i v zahraničí. Zúčastnila sa školení vo Francúzsku, Nemecku, Rakúsku a USA.

Je členkou Slovenskej lekárskej komory, Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti, Rakúskej dermatologickej spoločnosti, European Academy of Dermatology & Venereology. Ako viceprezidentka pôsobí v Laseroterapeutickej spoločnosti v rámci Slovenskej lekárskej spoločnosti. Od februára 2008 je členkou World society of anti - aging medicine a International hormone society.

V roku 2006 založila doktorka Novotná spoločnosť Esthetic, s. r. o., kliniku plastickej chirurgie, estetickej dermatológie a laserovej medicíny, na ktorej v súčasnosti pôsobí. Spoločnosť získala v roku 2007 ocenenie Slovak gold ako najlepšia služba svojho druhu.

Alexandra Novotná je vydatá a je matkou dcéry Niny.

Prierez kariéry:

1993 - 2000 sekundárna lekárka a asistentka SZU na Kožnej klinike Fakultnej nemocnice Ružinov
1995 pracovný pobyt na Kožnej klinike Univerzitnej nemocnice AKH vo Viedni
2000 korektívna dermatológia a laserova medicína
2002 - 2005 pracovala v reformnom tíme MZ SR, ako hovorkyňa, predsedníčka Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a štátna tajomníčka MZ SR
2005 na vlastnú žiadosť uvoľnená z funkcie štátnej tajomníčky MZ SR
2006 založila spoločnosť Esthetic s.r.o. - Kliniku korektívnej dermatológie a plastickej chirurgie

zdroj: www.osobnosti.sk

Alexandra Novotná 1 Alexandra Novotná 2 Alexandra Novotná 3