MUDr. Richard Raši, PhD., MPH - primátor mesta KOŠICE

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH - primátor mesta Košice

Dátum narodenia:   2.4.1971
Rodinný stav:   ženatý, 3 deti

Vzdelanie:
1989 - 1995   Lekárska fakulta UPJŠ Košice, odbor: všeobecné lekárstvo

Ďalšie dosiahnuté vzdelanie:

1998    kvalifikačná atestácia I. stupňa v odbore chirurgia
2004    kvalifikačná atestácia II. stupňa v odbore úrazová chirurgia
2004    ukončenie štúdia Master of Public Health - MPH., Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
2010    ukončenie doktorandskeho štúdia - PhD., Technická univerzita Košice

Pracovné skúsenosti:

1995 - trvá    Klinika úrazovej chirurgie, Fakultná nemocnica L. Pasteura Košice - lekár
2004 - 2007    Fakultná nemocnica L. Pasteura Košice - námestník riaditeľa pre chirurgické odbory
2007 - 2008    Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava - riaditeľ FNsP Bratislava
2008 - 2010    Ministerstvo zdravotníctva SR - od 3.6.2008 minister zdravotníctva SR
2010 - trvá    Národná rada Slovenskej republiky - poslanec

Odborné stáže:

1993    Švedsko, Stockholm, University hospital, Ortopedic dept., Management of fractures treatment
1994    USA, Worcester, University of Massachusetts: Ortopedics, Radiology, Emergency medicine, Medical care management
1995    Švajčiarsko - Basel: Post-graduate medical development programe
1998    Francúzsko, Reims, University hospital, Dept. Of Orthopedics & Traumatology, Management of fractures treatment
2001    Bratislava, Klinika úrazovej chirurgie, artroskopie - operačné postupy a liečba
2001 - 2002    Škola zdravotníckych manažérov Kurz: Efektívny manažér

Jazykové znalosti:   anglický jazyk - aktívne, ruský jazyk - pasívne

Záujmy:   šport, turistika

Adresa a kontakt:
Magistrát mesta Košice        
Tr. SNP 48/A
040 11 Košice

tel.: +421-(0)55-6419 112
fax: +421-(0)55-6437 175
email: sekretariatprimatora@kosice.sk
web: www.kosice.sk