Multifunkčné ihrisko v BOJNICIACH

Otvorenie ihriska v Bojniciach

Multifunkčné ihrisko v Bojniciach

Pri príležitosti otvorenia viacúčelového ihriska v Bojniciach sa uskutočnil v sobotu 12. septembra priateľský exhibičný futbalový zápas medzi mužstvami „Starých pánov“ z Bojníc
a mužstva premiéra Roberta Fica.

Mužstvo Bojníc tvorili brankár Ľubomír Ondruška a hráči Milan Maljarčik, František Tám, Marián Štanga, Jaroslav Hanzel, Jozef Kočner, Ján Marcin, Pavol Dobrotka, Dušan Hnát, Jozef Dobrotka. Mužstvo premiéra vlády SR sa predstavilo v zložení - brankár Stanislav Gendiar, Robert Fico, Róbert Kaliňák, Ladislav Petráš, Dušan Galis, Miloš Glonek, Peter Adamec, Jozef Hepner, Roman Slaný.
Góly : Hanzel, resp. Kaliňák 2, Henper 2, Fico, Adamec a Glonek.
Hralo sa dvakrát 20 minút na umelej tráve a zápas skončil výsledkom 1 : 7 ( 0 : 1) pre hostí. Rozhodoval Jozef Floriš ml. za účasti asi 200 divákov. Na záver si obe mužstvá kopli po päť penált s výsledkom 5 : 3 pre Bojničanov.

Asi takto by športový novinár napísal správu, keby sa jednalo o bežný futbalový zápas.
Ale v tomto prípade išlo o mimoriadnu udalosť.
Predseda vlády SR Robert Fico za prítomnosti poslancov NR SR Vladimíra Jánoša a Dušana Gálisa, ministra vnútra Róberta Kaliňáka, poslancov Trenčianskeho samosprávneho kraja Vladimíra Buzalku, Jána Cipova - starostu obce Lehota pod Vtáčnikom, Vojtecha Čičmanca – starostu obce Kocurany, Emila Mendela – starostu obce Kanianka a ďalších hostí, medzi ktorými nechýbali primátor mesta Handlová Rudolf Podoba, Dana Melišková starostka obce Opatovce nad Nitrou, starosta obce Cigeľ Štefan Mjartan, riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi Jozef Stopka a ďalší, prišli do Bojníc na slávnosť, ktorú pripravilo mesto Bojnice pri príležitosti otvorenia viacúčelového ihriska, vybudovaného v areáli Základnej školy s materskou školou v Bojniciach. Za mesto Bojnice boli okrem obyvateľov prítomní aj Zdenko Priehoda, zástupca primátora mesta, poslanci MsZ Eduard Dedič, Jozef Hatványi a Milan Rybanský, riaditeľka ZŠsMŠ Eva Rybárová, riaditeľ Technických služieb, p.o.m., Dušan Hnát, riaditeľka Kultúrneho centra Bojnice, p.o.m., Helena Dadíková, riaditeľka CVČ JUNIOR Júlia Biskupičová, prednosta MsÚ Ľubomír Kutaš a predseda Hádzanárskeho klubu Kúpele Bojnice Ján Marcin.

Príchod premiéra Roberta Fica na nové ihrisko, ktorého okolie ešte piatok upravili pracovníci Technických služieb Bojnice, sa neobišiel bez tradičného vítania chlebom a soľou za asistencie krojovaných dievčat z CVČ JUNIOR Bojnice, pretože sa jednalo o jeho prvú oficiálnu návštevu ako predsedu vlády na území mesta. Potom sa už na samotnom ihrisku konala slávnosť otvorenia. Hostí privítal a informácie o novom ihrisku poskytol primátor mesta Bojnice, ktorý vo svojom príhovore o. i. povedal (citujem):
Dnešný dvanásty septembrový deň ostane zaznamenaný v kronike nášho mesta z dvoch dôvodov : mám tú česť dnes po prvý krát oficiálne privítať na pôde nášho mesta pána Roberta Fica, predsedu vlády Slovenskej republiky a za jeho prítomnosti a spolu s ním oficiálne odovzdať do užívania našim deťom i dospelým nové ihrisko. Kúpeľné mesto Bojnice je právom nazývané perlou hornej Nitry. Krásny zámok, zoologická záhrada, kúpele a termálne kúpalisko a ďalšie zaujímavé stavby a pamiatky sú dokladom jeho hodnoty.
Svoju históriu píše toto mesto už takmer 10 storočí. Prvá písomná zmienka o Bojniciach pochádza z roku 1113 a mestom sa Bojnice stali v roku 1366.
Súčasné Bojnice žijú svojim každodenným životom. Vedenie mesta má úprimný záujem na jeho rozvoji a preto stále hľadá zdroje a možnosti ďalšieho rozvoja.
Ako primátor mesta vyslovujem úprimné poďakovanie predsedovi vlády za pomoc, ktorú poskytuje mestu z jeho pozície i prostredníctvom viacerých rezortov. Osobitne ma teší, že je dnes prítomný na tejto malej slávnosti, ktorá je venovaná rozvoju športu a športových aktivít najmä pre deti a mládež.

Dielo, na ktoré boli použité verejné financie, bolo vybudované v náklade viac ako 90 tisíc euro.(Redakčná poznámka : celkový rozpočtový náklad na viacúčelového ihrisko predstavoval čiastku 90.334,36 € ( 2 721 141 Sk). Dotácia Úradu vlády SR z toho činila 39 832,70 € (1 200 000 Sk). Dodávateľom vrchnej stavby bola spoločnosť SCANSIS SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava a dodávateľom spodnej stavby firma PROGRES Bojnice, s.r.o. Ihrisko bolo vybudované v rekordne krátkom čase v priebehu mesiaca júna 2009.
Som presvedčený, že ihrisko bude slúžiť verejnosti a rozšíri možnosti pre zdravý rozvoj detí
a príjemné využívanie voľného času obyvateľov i návštevníkov mesta.
Želám Vám, vážený pán predseda vlády, aby ste sa u nás cítili ako doma a aby ste si zo svojej krátkej návštevy v Bojniciach odniesli pekné spomienky a športové zážitky.
A Bojničanom želám, aby nové ihrisko slúžilo na upevňovanie zdravia malých i veľkých,
na zlepšenie tréningového procesu našich hádzanárov, ktorí nám robia radosť už plných 50 rokov a aby bolo miestom kvalitných športových podujatí (koniec citátu).

Potom vyzval k príhovoru predsedu vlády, ktorý okrem pozdravu všetkých účastníkov prítomných informoval o množstve viacúčelových ihrísk vybudovaných v SR s podporou vlády a spomenul aktivity vlády v súvislosti s terajšou ekonomickou situáciou v SR.
Vyjadril obdiv nad osobitnosťami mesta a zaželal primátorovi i mestu Bojnice veľa úspechov a Bojničanom veľa zdravia.

Po príhovoroch vyzval primátor mesta premiéra, aby spoločne prestrihli symbolickú pásku.
Následne sa obaja podpísali do Pamätnej knihy mesta Bojnice a spolu s nimi podpísali slávnostný zápis Miroslav Vozár, jeden z konateľov spoločnosti SCANSIS SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava a Júlia Biskupičová, riaditeľka CVČ JUNIOR Bojnice, ako štatutárny zástupca prevádzkovateľa ihriska. Po príhovoroch, prestrihnutí pásky a podpisoch urobil za asistencie malého bojnického futbalového talentu Robert Fico prvú penaltu na bránku.

Potom sa ihrisko roztancovalo v rytme pestrej choreografie v podaní Mažoretiek tanečnej skupiny Trend z CVČ Spektrum v Prievidzi, kostýmovo zladených s bielo – žlto – červenými farbami štandardy mesta Bojnice, doplnené o dobovo oblečených zástavníkov, ktoré pracujú pod vedením dvoch Bojničaniek – sestier Katky a Hanky Sokolových.
Počas ich vystúpenia sa súperiace mužstvá pripravili na futbalový duel.
O tom, čo sa ďalších viac ako 40 minút dialo na ihrisku, informoval divákov športový komentátor Jozef Dadík. Nezabudol spomenúť aj niekoľko zaujímavých informácií o takých futbalových „hviezdach“ ako Ladislav Petráš, Dušan Galis, Miloš Glonek, ale aj o bojnickom hádzanárovi – účastníkovi Olympijských hier v kanadskom Montreale v roku 1976 Jozefovi Dobrotkovi.

Kvality hosťujúceho mužstva sa naplno prejavili až v druhom polčase, keď padlo 7 gólov na rozdiel od prvého polčasu, kedy sa diváci dočkali len jediného gólu, ktorý vsietil minister vnútra Robert Kaliňák.

Na záver futbalového zápasu odovzdal primátor mesta František Tám predsedovi vlády dar Bojničanov – obraz Bojnického zámku. Potom si ešte Robert Fico stihol po malom spoločenskom stretnutí s hostiteľmi a hosťami v klubovni Hádzanárskeho klubu Kúpele Bojnice, za asistencie riaditeľky ZŠsMŠ, pozrieť časť zrekonštruovanej budovy školy a potom už jeho cesta smerovala do Tužiny, kde sa konala podobná slávnosť ako v Bojniciach.
Krásne počasie, dobrá nálada, množstvo hostí, desiatky Bojničanov a pekný futbal dominovali druhej septembrovej sobote. O príjemnú atmosféru prostredníctvom hudobnej kulisy a dobrý zvuk sa postarali technici kultúrneho centra a občerstvenie pre návštevníkov zabezpečil podnikateľ Jaro Hanzel. Nad verejným poriadkom počas akcie dozerali členovia Mestskej polície Bojnice.
Slávnostná športová sobota v Bojniciach sa vydarila vďaka spolupráci všetkých tých, ktorý sa podieľali na jej príprave a realizácii.

Viac na: www.bojnice.sk