MVDr. Milan Kolesár - primátor mesta JELŠAVA

MVDr. Milan Kolesár - primátor mesta Jelšava

Vzdelanie:
Stredná poľnohospodárska škola, Košice
Univerzita veterinárskeho lekárstva, Košice

Životopis:
Vo funkcii primátora je Milan Kolesár od 3. januára 2003.
Základnú školu začal a ukončil v Jelšave. Po jej ukončení nastúpil do Strednej poľnohospodárskej školy v Košiciach. Po jej vyštudovaní nastúpil a úspešne ukončil Univerzitu veterinárskeho lekárstva v Košiciach.

Prešiel rôznymi zamestnaniami, napr. v rokoch 1997 - 2000 bol profesionálnym vojakom vo vojenskom útvare v Jelšave, kde pracoval ako vojenský veterinárny lekár a náčelník zdravotnej služby.
V roku 2000 bol súkromným veterinárnym lekárom. Od roku 2001 bol štátnym zamestnancom na Okresnom úrade v Revúcej.
Mal niekoľko verejných a spoločenských funkcií, medzi inými bol predsedom ZPOZ, členom okresnej rady ZPOZ, predseda školskej rady ŠZŠ, člen okresnej školskej rady, vykonával aj funkciu zástupca primátora mesta.

V súčasnosti je členom Rady pre spoluprácu s miestnou samosprávou BBSK, členom rady ZMOS, členom Komory veterinárnych lekárov SR a dozorca cirkevného zboru evanjelickej cirkvi.

Kontakt:
Mestský úrad Jelšava
Námestie republiky 499
049 16 Jelšava
Tel.: +421 58 448 26 31, 0915 837 162
E- mail: primator@mestojelsava.sk
Web: www.jelsava.sk