Nadácia Poštovej Banky obnoví cyklistické cesty v BRATISLAVE

NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY obnoví cyklistické cesty v Bratislave

So samotnou obnovou značenia a úpravou vozovky jednotlivých cyklistických ciest sa začne v polovici druhého kvartálu 2012.

Projekt NADÁCIE POŠTOVEJ BANKY sa sústreďuje na 4 úseky, ktoré vedú popri nábreží Dunaja spod mosta Lafranconi až do prístavu, pričom niektoré úseky sú súčasťou medzinárodných cyklistických trás. Poradným orgánom nadácie bude počas celej realizácie projektu Komisia mesta pre cyklistickú dopravu a Cyklokoalícia, združenie jednotlivcov a organizácií podporujúcich rozvoj mestskej cyklistiky v Bratislave.

Na realizáciu bude dozerať Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR (STaRZ), ktorú poveril magistrát hlavného mesta SR.

„Cyklodoprava a cykloturistika sú významnou prioritou mesta Bratislavy na tento rok. Okrem výrazného navýšenia finančných prostriedkov, ktoré schválilo mestské zastupiteľstvo na tento rok, sme veľmi radi, že sme našli partnera, s ktorým môžeme realizovať revitalizáciu niektorých existujúcich úsekov. Územím Bratislavy prechádza približne 77 km tranzitných a regionálnych trás a viac ako 25 km mestských cyklistických trás.

Okrem budovania nových úsekov si zároveň uvedomujeme, že je potrebné zvýšiť kvalitu vozovky, či značenia na niektorých častiach týchto trás a pre cyklistov tak zabezpečiť bezpečnú a pohodlnú jazdu. Prostredníctvom mesta a projektu NADÁCIE POŠTOVEJ BANKY bude opravený a obnovený viac ako dvanásť kilometrový úsek cyklistických ciest na území Bratislavy.

Vďaka tomu sa zvýši kvalita, ucelenosť a najmä bezpečnosť jednotlivých ciest a zabezpečí kvalitné dopravné a informačné značenie,“ uviedol Milan Ftáčnik, primátor hlavného mesta SR, Bratislavy.

„Projekt Revitalizácie cyklistických ciest na území Bratislavy je pre NADÁCIU POŠTOVEJ BANKY veľkou výzvou a to nielen preto, že vyšiel z našej iniciatívy ale aj preto, že z realizačného aj koordinačného hľadiska bude kompletne zastrešený samotnou nadáciou.

Snahou NADÁCIE POŠTOVEJ BANKY je rozšíriť svoj prínos pre širokú verejnosť okrem iného aj skvalitnením možností aktívneho športovania. S myšlienkou cykloprojektu prišiel predseda správnej rady NADÁCIE POŠTOVEJ BANKY Mario Hoffmann, ktorý je nadšencom cyklistiky ,“ uviedla Oľga Pažitná správkyňa NADÁCIE POŠTOVEJ BANKY.

„Veríme, že v spolupráci s hlavným mestom v lete úspešne dorazíme do cieľa a otvoríme obnovené, kvalitnejšie a najmä bezpečnejšie cesty pre cyklistov nielen z Bratislavy,“ dodala Oľga Pažitná.