Národny park Nízke Tatry

Národny park Nízke Tatry

Národný park Nízke Tatry sa rozprestiera na výmere 81 100 ha a ochranné pásmo tvorí 12 400 ha. Zasahuje do okresov Banská Bystrica, Brezno, Liptovský Mikuláš, Poprad a Ružomberok. Západnú časť tohoto národného parku tvoria Ďumbierske Tatry (Ďumbier 2043) a východnú časť Kráľova Hoľa (1948 m). Horský masív Kráľova Hoľa je miestom kde pramenia 4 významné slovenské rieky - Hron, Váh, Hornád a Hnilec.
Centrálna a južná časť Nízkych Tatier je žulová a rulová. Na severe sú vápence a dolomity s bohatým zastúpením krasu. Severné svahy sú strmé, s bralnatým reliéfom a ľadovcovými kotlami. Počas tisícročí tu vody vyhĺbili celý podzemný svet. V súčasnosti je v Nízkych Tatrách 5 verejnosti prístupných jaskýň (Demänovská kvapľová jaskyňa Slobody, Demänovská ľadová jaskyňa, Bystrianska jaskyňa, Jaskyňa mŕtvych netopierov a Važecká jaskyňa). Najdlhšou je Demänovská kvapľová jaskyňa Slobody s 23 km labyrintom. Najhlbšou jaskyňou je jaskyňa Starý hrad -472m a najväčším plesom je Vrbické pleso v Demänovskej doline.

Až 3 územia Národného parku Nízke Tatry pokrýva les a to od zmiešaných lesov v nižších polohách až po vysokohorské smrečiny a pásma kosodreviny, ktoré nadväzujú na alpínske hole. Svojou pestrosťou je zaujímavé rastlinstvo i živočíšstvo. Symbolom tohoto národného parku je medveď hnedý. Aj na území Nízkych Tatier sú veľmi dobré podmienky na lyžiarske športy, turistiku a ďalšie letné rekreačné aktivity. K najznámejším a najlepšie vybudovaným strediskám cestovného ruchu patrí oblasť Jasnej, Bystrianskej doliny a Čertovice.

Kontakt:
Lazovná 10
974 01 Banská Bystrica
tel.: 048/413 0888, 048/413 0889, tel./fax: 048/413 0820
e-mail: napant@sopsr.sk, www.napant.sk