Národný žrebčín v Topolčiankach

Národný žrebčín Topolčianky

V krásnom údolí rieky Žitava, obklopené pohorím Tribeč a Inovec, leží trojtisícové mestečko Topoľčianky. Topoľčianky sa vyznačujú bohatou minulosťou veď v historických prameňoch sa spomínajú už v r. 1293. Sú tu aj dôkazy, ktoré dokumentujú, ako sa od roku 1561 mestečko rozvíjalo. Na severnom konci Topoľčianok sa rozprestiera rozsiahly anglický park, do ktorého je malebne zakomponovaná národná kultúrna pamiatka – monumentálny klasický kaštieľ, „Lovecký zámok“, „ Jazdiareň“ a ďalšie.

Národný žrebčín Topoľčianky, š.p. dnes patrí medzi najvýznamnejšie svetové žrebčíny a možno ho právom zaradiť za kultúrne dedičstvo národa. Je špecializovaným zariadením pre chov koní na jednotlivých výrobných objektoch, ktoré svojou architektúrou, urbanistickým riešením a citlivým zakomponovaním historických vzácnych budov do okolitej prírody slúžia ku cti vtedajších projek-tantov a stavbárov.

Počas viac ako 80-ročnej existencie pracovníci, jazdci a kone Národného žrebčína Topoľčianky reprezentovali Slovensko na najvýznamnejších národných a medzinárodných chovateľských a športových podujatiach.

Jeho vitríny zdobia najvzácnejšie vavríny a trofeje z týchto podujatí. V súčastnosti je národný žrebčín k dispozícii aj pre širokú verejnosť, pre ktorú sú poskytované rozličné šlužby:
I. Prehliadka jazdiarne – Predaj suvenírov
II. Prehliadka múzea chovu koní
III. svadba
IV. Jazda na koni len pre pokročilých

Národný žrebčín má aj HIPOLOGICKÉ MÚZEUM TOPOĽČIANKY.

Info na: http://sk.nztopolcianky.sk/

Národný žrebčín v Topolčiankach 1 Národný žrebčín v Topolčiankach 2