Ladislav Hyža - režisér, dramatik

Ladislav Hyža - režisér, dramatik

Ladislav Hyža - režisér, dramatik.

Narodený: 18. august 1941 v Liptovskom Mikuláši

Životopis:

V roku 1958-1964 študoval dramaturgiu a divadelnú vedu na Divadelnej fakulte VŠMU v Bratislave. Od roku 1964 pôsobí v Slovenskom rozhlase, v štúdiu v Banskej Bystrici ako režisér, vedúci režisér (od 1972) a riaditeľ (od 1996). Režíroval približne 250-300 rozhlasových hier domácich i svetových autorov, rozprávok a inscenácií, spolupracoval s ochotníckymi divadelníkmi a pripravil rôzne rozhlasové pásma, poviedky, napísal aj viacero rozhlasových hier a rozhlasových dramatizácií. Roku 1988 získal cenu za rozhlasovú tvorbu.

Tvorba:

Jeho významným dielom je Diagnóza: Rozhlasom urieknutý

Štyridsať rokov pracoval v jednej budove. Štyridsať rokov žil s rozhlasovou múzou, s rozhlasovou Táliou. Štyridsať rokov ho fascinoval, ale i formoval svet imaginárneho rozhlasového javiska. Štyridsať rokov sme mohli v zahláseniach i odhláseniach počuť známu vetu: Réžiu má Ladislav Hyža. Tých štyridsať rokov znamená o. i. vyše 200 inscenácií rozhlasových hier pre deti i dospelých, stovky výnimočných stretnutí s výnimočnými ľuďmi, znamená to aj množstvo udalostí, na ktoré sa oplatí spomínať. A od spomienok je len krok k peru a papieru. Preto sa režisér a rozhlasový autor rozhodol dať spomienky na papier, a tak vznikla kniha Diagnóza: Rozhlasom urieknutý.
O autorovi hovoria, že má zmysel pre humor. Preto aj táto kniha spomienok je presiaknutá úsmevom a vrúcnym vzťahom k rodnému kraju, milovanému Liptovu, k ľuďom, ktorí ho obklopovali. Zaujímavé sú spomienky na mnohých našich popredných hercov a iných osobností, na najbližších kolegov a spolupracovníkov.
Možno sa oplatí mať túto útlu knihu, ktorá si nenárokuje byť historizujúcou a hodnotiacou štúdiou, ale chce byť ľudskou výpoveďou o prežitom živote.