PhDr. Alexandra Pivková - primátorka mesta Lučenec

PhDr. Alexandra Pivková - primátorka mesta Lučenec