OBJEDNÁVKA SLUŽIEB NA PORTÁLI SLOVAKREGION.SK

Objednávame si u Vás prezentáciu mesta/obce na portáli SLOVAKREGION.SK a k tomu prislúchajúce neobmedzené služby. 

Cena ročných služieb je 37,88 EUR.
Dodávateľ služieb nie je platiteľ DPH.

Všeobecné obchodné podmienky - www.slovakregion.sk/vseobecne-obchodne-podmienky

Po odoslaní objednávky sa mesto/obec stáva partnerom portálu SLOVAKREGION.SK a budú
mu zaslané informácie o službách, prihlasovacie údaje k prezentácii mesta/obce, darčekový
balíček a daňový doklad na úhradu služieb.