Odborné školenia

Stredná odborná škola letecko - technická Trenčín

História školy, informácie o škole, možnosti štúdia, fotoalbum, novinky, učebné plány, krúžky, úspechy školy.


www.soulotn.edupage.org
Stredná odborná škola záhradnícka

Študijné odbory, odborné podujatia, predmety, vedenie školy, všeobecné vzdelávanie, odporné a voliteľné predmety, pomaturitné štúdium, vidiecka tur...
www.szaspn.sk

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná. Organizačná štruktúra, fotogaléria, úspechy študentov, študijné a učebné obory, história školy.


www.sosd-ba.sk
Haskom, s. r. o.

Školenia zamestnancov o BOZP, komplexné poradenstvo v oblasti bezpečnosti a hygieny práce. Odborné školenia, protipožiarne prehliadky, vypracúvanie...
www.haskom.sk

Súkromná stredná odborná škola podnikania Žilina

Súkromná stredná odborná škola, odborné vzdelávanie v odbore podnikanie. Príprava na vysoké školy právnického a ekonomického zamerania.


www.ssosza.sk
Súkromná stredná odborná škola Gos-Sk
Súkromná stredná odborná škola Gos-Sk

Naša škola je zameraná profilom na hotelové, reštauračné služby, cestovný ruch a obchod. Tomu zodpovedajú i študijné odbory – hotelová akadémia, pr...
www.ssoutt.sk

Stredná Odborná Škola - Elektrotechnická
Stredná Odborná Škola - Elektrotechnická

Sme stredná odborná škola s dlhoročnou tradíciou v príprave študentov na povolanie v oblasti elektrotechniky, strojárstva a ekonomiky. Naším študen...
www.sosematej.sk

Stredná odborná škola potravinárska

Odborná potravinárska škola. História, vybavenie školy, študijné odbory, školské prevádzky, výrobky, pedagogický zbor, aktivity školy, fotogaléria,...
www.soupotr.sk