Okres Humenné

Okres Humenné
Nadpis Web Primátor / Starosta
Valaškovce (vojenský obvod) - Ing. Ján Magura
Veľopolie
Veľopolie www.velopolie.ocu.sk Ing. Valéria Klapáčová
Víťazovce
Víťazovce www.vitazovce.ocu.sk Ing. Veronika Pošiková
Vyšná Jablonka
Vyšná Jablonka - Zuzana Nestorová
Vyšná Sitnica
Vyšná Sitnica www.vysnasitnica.dedina.info Viktor Kušnír
Vyšné Ladičkovce
Vyšné Ladičkovce www.vysneladickovce.sk Martina Bobaľová
Vyšný Hrušov
Vyšný Hrušov www.vysnyhrusov.host.sk Milan Naster
Závada
Závada - Miluška Hlavatá
Závadka
Závadka www.zavadkahe.sk Renáta Bešáková
Zbudské Dlhé
Zbudské Dlhé www.zbudskedlhe.sk František Kopej
Zubné
Zubné www.zubne.ocu.sk Mgr. Michaela Vasilenková