Oprava ciest v Trenčianskom kraji za 1 a pol mil. Eur

Oprava ciest v Trenčianskom kraji za 1 a pol milióna eur

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja plánuje opravy ciest II a III triedy v predpokladanej výške 1,540 mil. eur.

Vyhlásila verejné obstarávanie na 21 240 metrov ciest, čo je plocha 219 238 metrov štvorcových. Predpokladaná dĺžka opráv je šesť mesiacov od uzavretia zmluvy. Informácie zverejnil Úrad pre verejné obstarávanie vo svojom elektronickom vestníku.

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom je do 22. marca. Záujemcovia môžu svoje ponuky predložiť do 2. apríla. Obálky s ponukami otvoria 3. apríla. O víťazovi rozhodne najnižšia cenová ponuka.

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja spravuje 349,398 km ciest II. triedy a 1 139,334 km ciest III. triedy.