PaedDr. Milan Majerský - primátor mesta LEVOČA

PaedDr. Milan Majerský - primátor mesta Levoča

Životopis:

Narodil sa 12. mája 1971 v Levoči. Od detstva je spätý so životom mesta, keďže s rodičmi a bratom býval na Námestí Majstra Pavla. V historickej budove na Námestí Štefana Kluberta absolvoval základnú školu, roky, na ktoré má krásne spomienky aj vďaka mnohým priateľstvám trvajúcim dodnes. Do tohto obdobia siahajú začiatky a prvé kontakty so športom – hádzanou, hokejom a biatlonom. Po popradskom štúdiu a maturitnej skúške zo strojárstva sa zamestnal v levočskom Strojsmalte, kde sa naučil nielen mnoho praktických vecí, ale predovšetkým to, že každá práca má svoju hodnotu – ak sa vykonáva statočne a zodpovedne. V tomto prostredí ho zastihli novembrové udalosti roku 1989 spojené s radosťou, ale i obavami mnohých o svoju budúcnosť. Zároveň ho tieto chvíle nadšenia a optimizmu naučili neodsudzovať ľudí s iným názorom.
Obdobie vysokoškolského štúdia v Prešove bolo pre neho spojené s organizovaním rôznych táborov a podujatí pre deti a mládež, ale aj s aktívnym basketbalom, s ktorým je spätý až dodnes. S nástupom do svojho doterajšieho zamestnania ako učiteľ na Gymnáziu sv. Františka Assiského v Levoči dostal aj ponuku kandidovať na funkciu poslanca na komunálnej úrovni. Od svojho zvolenia sa tejto činnosti venuje nepretržite dvanásť rokov. Získané skúsenosti využíva pre región aj ako poslanec Prešovského samosprávneho kraja.

Kontakt:

Telefón: 053/ 451 2467, kl. 102
Fax: 053/ 451 2246
E-mail: primator@levoca.sk, milan.majersky@levoca.sk
Web: http://www.levoca.sk