Pavel Gavalec - primátor mesta POLTÁR

Pavel Gavalec - primátor mesta Poltár

Životopis:

Narodil sa 6.júla 1954 v Podbrezovej. Základnú školu 1-5 ročník absolvoval v Slanej Lehote, 5 -9 ročník v Poltári. V štúdiu pokračoval v SOU v Lučenci, v odbore automechanik. Neskôr nastúpil na základnú vojenskú službu. Po ukončení ZVS začal pracovať v Stredoslovenských sklárňach v Poltári a súčasne si dopľňal vzdelanie štúdiom popri zamestnaní na SPŠS, ktorú ukončil maturitnou skúškou. V Stredoslovenských sklárňach prešiel niekoľkými funkciami. Pracoval ako vedúci dopravy, vedúci kartonážky a vrchný majster druhovýroby strojného brúsenia. Od roku 1994 do 2000 súkromne podnikal. V roku 2000 do roku 2004 znova nastúpil do Slovglass-u a.s. v Poltári ako vedúci druhovýroby. V roku 2004 do roku 2006 pôsobil ako primátor mesta Poltár. V roku 2007 sa stal obchodným managerom pre tuzemský trh v Slovglass a.s. a od októbra 2008 bol úspešný na výberovom konaní ako manager združenia obcí pre likvidáciu odpadu za okres Poltár.

Je ženatý s manželkou Máriou Gavalcovou, rodenou Kortišovou a májú tri deti. Dcéry Ivetu, Petronelu, syna Pavla a štyri vnúčatá Ivetku, Ľuboška, Mareka a Lariku. K jeho záľubám patrí hlavne príroda, turistika a kynológia.

Kontakt:

Tel.: 047/430 84 24
Mobil: 0902 056 170
E-mail: primator@poltar.sk
Web: http://www.poltar.sk