Peter Berger - operný spevák

Peter Berger - operný spevák

Vzdelanie

Po ukončení gymnázia študoval spev na Konzervatóriu v Košiciach v triede Mgr. J. Šomorjaia. Neskôr absolvoval Majstrovské spevácke kurzy P. Dvorského, E. Blahovej a R. Karczykowského. Už počas štúdií na konzervatóriu sa stal sólistom opery Štátneho divadla v Košiciach.

Životopis

Peter Berger spolupracuje s poprednými slovenskými a českými orchestrami. Venuje sa aj interpretácii oratoriálnej tvorby. Koncertne vystupuje doma i v zahraničí a je častým hosťom festivalu Viva il Canto v poľskom Tešíne a medzinárodného festivalu v maďarskom meste Šopron.

Medzi jeho najvýznamnejšie koncertné vystúpenia patrí Galakoncert s J. Obrazcovou a P. Dvorským a tiež gala vystúpenia v Japonsku, na Malte a v Lotyšsku.

V októbri 2007 debutoval v Slovenskom národnom divadle v Bratislave ako Pinkerton v Pucciniho opere Madama Butterfly pod taktovkou dirigenta Olivera Dohnányiho a v réžii svetoznámeho operného režiséra Petra Konwitschného.

Od sezóny 2008/2009 je sólistom Opery Janáčkovho divadla v Brne, kde sa okrem Princa (Rusalka), Jeníka (Predaná nevesta), Alfréda (Traviata), Ismaila (Nabucco), Lenského (Eugen Onegin) a Pinkertona (Madama Butterfly) s veľkým úspechom predstavil v opere B. Martinů Juliette v role Michela a v Janáčkovej Jej pastorkyni v postave Števa. Vo Wexforde (Írsko) to bude úloha Lukáša v Smetanovej opere Hubička.

Od roku 2009 je zároveň hosťom Národného divadla a Štátnej opery v Prahe, Teatra Wielkeho v Lodži a nemeckej opery v Brémach.

Ocenenia:
V roku 2006 sa stal víťazom medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša Schneidera-Trnavského v Trnave, kde získal aj cenu za najlepšiu interpretáciu piesní M. Schneidera-Trnavského.

V roku 2007 mu udelili prvú cenu v súťaži Anglo – Czecho - Slovak Trust v Londýne a v roku 2008 sa stal semifinalistom Hans Gabor Belvedere Competition vo Viedni.

K jeho ďalším úspechom patrí udelenie Ceny Literárneho fondu za stvárnenie postavy Princa v Dvořákovej opere Rusalka a za úlohu Pinkertona v opere Madama Butterfly, ktorá patrí medzi jeho najúspešnejšie.

Zdroj: www.osobnosti.sk