Peter Dvorský - tenorista

Peter Dvorský - tenorista

Peter Dvorský - tenorista

Narodený: 25.09.1951 v Hornej Vsi

Vzdelanie:

V rokoch 1969 - 1973 študoval na bratislavskom konzervatóriu spev u Idy Černeckej.

Životopis:

Do opery SND bol angažovaný v roku 1972 ako mimoriadny talent ešte počas štúdia. Mnohé víťazstvá na medzinárodných súťažiach mu otvorili cestu na hosťovanie v operách takmer na celom svete.

Od roku 1977 vystupuje na najpoprednejších zahraničných scénach a je stály hosť Štátnej opery vo Viedni.
Už v roku 1977 účinkoval v Metropolitnej opere v New Yorku v postave Alfréda Germonta v Traviate, pokračoval vo Veľkom divadle v Moskve, vo viedenskej Štátnej opere, v milánskej La Scale, londýnskej Covent Garden, v opernom divadle vo Florencii a so súborom La Scaly navštívil v roku 1981 aj Japonsko.

Významný prelom v jeho medzinárodnej kariére bol rok 1979, keď naštudoval v Zurichu Werthera v rovnomennej opere J. Masseneta. Bohému spieval v La Scale, potom vo veronskej Arene, v Mníchove (1984) a v Metropolitnej opere v New Yorku (1987).

Na začiatku 80-tych rokov bol oficiálne zaraďovaný do štvorice najlepších tenoristov sveta (vedľa P. Dominga, L. Pavarottiho a J Carrerasa) a jeho partnermi boli najlepší svetoví speváci.
Náš slávny tenorista Peter Dvorský pred premiérou Krútňavy opery Eugena Suchoňa v postave Ondreja pre Pravdu povedal:
"Keď má operný spevák napríklad talianske meno a dobre spieva, má väčšie šance presadiť sa. My o tom musíme presvedčiť omnoho brilantnejšie. Ak človek dokáže, že je naozaj dobrý, presadí sa medzi špičkou a maúredike. Ľudia si to vážia. Ono nie je umenie nájsť vo veľkom Rusku či v USA zopár dobrých spevákov. Často sa ma pýtajú, či som hrdý, že som Slovák. Každý musí byť do určitej miery hrdý na svoj národ, na svoju materinskú pôdu. Hrdosť spočíva aj vo výsledku práce, v tom, čo z danej krajiny vychádza, aký signál dáva svetu. V umení je Slovensko veľmocou, je liahňou dobrých spevákov. "
Za toto stvárnenie dostal cenu ministra kultúry SR za rok 1999.

Peter Dvorský zosobňuje v kontexte slovenskej interpretačnej školy vrchol svetovej úrovne. Jeho pôsobenie na domácej pôde povyšuje operu na Slovensku na európsku úroveň. Zahraničné účinkovanie zasa zviditeľňuje Slovensko tým najpozitívnejším spôsobom a zaraďuje ho do prvého európskeho radu v takej medzinárodnej prestížnej oblasti, akou je opera. Ako jeden z vedúcich svetových tenoristov propaguje slovenskú interpretačnú školu. Popri tejto záslužnej činnosti ostáva spojený so svojou materskou scénou ako stály hosť.

Tvorba:

Opera SND:
Mascagniova Sedliacka česť
Puccini Tosca, Bohéma.
Jeden z jeho najvýraznejších úspechov bola postava Ondreja v Suchoňovej opere Krútňava.

Zdroj: www.ktojekto.sk

Peter Dvorský - tenorista Peter Dvorský - tenorista