PhDr. František Chmelár - predseda Slovenského olympijského výboru

PhDr. František Chmelár - predseda Slovenského olympijského výboru

PhDr. František Chmelár - predseda Slovenského olympijského výboru

Narodený: 04.02.1946 v Tvrdošovciach

Vzdelanie:

1960 - 1960 SPŠ chemická, Svit
1968 - 1974 Fakulta telesnej výchovy a športu UK v Bratislave, odbor telesná výchova a pedagogika

Životopis:

František Chmelár je predsedom SOV a zároveň predsedom štábov SOV pre OH 2008 a ZOH 2010.
Jeho pracovná kariéra sa začala robotníckou profesiou vo Vagónke Poprad (1964 - 1968), v roku 1968-69 pôsobil ako učiteľ gymnázia v Kežmarku.
Po skončení vysokej školy pracoval v oblasti športu, neskôr vo výskume a od r. 1975 na SÚV ČSZTV a SZTK. Tu vykonával rôzne funkcie - metodik, vedúci oddelenia, asistent podpredsedu, podpredseda a vedúci tajomník. V rokoch 1991-96 pracoval na Ministerstve školstva SR ako riaditeľ odboru a riaditeľ sekcie športu, detí a mládeže. V roku 1999 bol zvolený za predsedu Slovenského olympijského výboru, ktorú vykonáva doteraz.
Z jeho pracovného zaradenia vyplynula i možnosť zúčastňovať sa prípravy Olympijských hier. Od r. 1988 sa zúčastnil piatich, z nich na dvoch už ako predseda Slovenského olympijského výboru. Okrem športu má osobnú záľubu aj vo výtvarnom umení. Vyhral súťaž v kategórii amatérskych výtvarníkov.
Významná organizátorská práca v oblasti rozvoja nášho národného športu a jeho záslužná činnosť vo vrcholnom olympijskom orgáne si zasluhuje ocenenie i našej mestskej časti - Cenu Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Je spoluautorm metodických publikácií.

Ocenenia:

- zlatá medaila Ivana Branislava Zocha za príkladný vklad rozvoju školského športu
- strieborná medaila za zásluhy o rozvo tlesnej výchovy a športu

Členstvo v organizáciách:
- Komisia Európskych olumpijských výborov
- Koordinačná rada pre šport MŠ SR
- Slovenská športová rada

Záujmy:

šport, výtvarné umenie, divadlo, hudba

František Chmelár 1 František Chmelár 2