PhDr. Ján Volný, PhD. - primátor mesta Spišská Nová Ves

PhDr. Ján Volný, PhD. - primátor mesta Spišská Nová Ves