PhDr. Štefan Škultéty - primátor mesta TRENČIANSKE TEPLICE

PhDr. Štefan Škultéty - primátor mesta Trenčianske Teplice

Životopis:

PhDr. Štefan Škultéty (*1975) pochádza zo starej tepličianskej rodiny. Narodil sa Štefanovi Škultétymu a Margite Škultétyovej (rod. Ďurinovej). Po skončení Základnej školy v Trenčianskych Tepliciach pokračoval štúdium na Gymnáziu Ľ. Štúra v Trenčíne. Ďalšie roky strávil štúdiom na City University Bellevue a neskôr na Fakulte Managementu Univerzity Komenského. Štúdium ukončil obdržaním titulu PhDr. Po absolvovaní ZVS pôsobil v súkromnej sfére v oblasti marketingu a médií. V roku 2002 sa stal riaditeľom zahraničných vzťahov SDKÚ. O rok neskôr začal pracovať na Ministerstve obrany Slovenskej republiky ako poradca ministra obrany a následne ako riaditeľ kancelárie ministra Juraja Lišku a neskôr Martina. Fedora. Následne pôsobil ako asistent poslanca Národnej rady Slovenskej Republiky. Od decembra 2006 vykonáva funkciu primátora mesta Trenčianske Teplice ako spoločný kandidát SDKÚ-DS a KDH.

Štefan Škultéty je autorom niekoľkých odborných článkov a publikácii na aktuálne spoločenské témy. Absolvoval množstvo zahraničných a domácich stáží a seminárov na problematiku komunálnej a regionálnej politiky, čerpania finančných prostriedkov z EÚ fondov, ako aj práce s mladými ľuďmi.

Medzi jeho záľuby patrí futbal, kde v mladosti ako aktívny hráč reprezentoval mesto Trenčianske Teplice vo všetkých vekových kategóriách. Okrem futbalu rád hrá tenis a basketbal. Počas štúdii pracoval v mládežníckych táboroch pre pomoc telesne a duševne postihnutých ľudí v USA. Hovorí aktívne anglicky a pasívne ruským jazykom. Má o tri roky mladšieho brata Tomáša. Štefan Škultéty je ženatý, má syna Jakubka (2004) a dcéru Terezku (2009).

Kontakt:

Kancelária primátora mesta
M.R.Štefánika 4, č.d.218
914 51 Trenčianske Teplice
tel.: 032/655 27 62, 655 67 10
fax: 032/655 22 32
e-mail: primator@teplice.sk
web: http://www.teplice.sk