Plaveč kostol sv.Margity

Plaveč kostol sv.Margity

Pôvodne gotický kostol, viackrát preslohovaný. Priamo v obci Plaveč.

Popis:
Kostol sv.Margity Ant., pôvodne gotický, v renesancii rozšírený o južnú kaplnku a po roku 1730 zbarokizovaný. Opravovaný v rokoch 1829, 1901 až 1903 a v 30-tych rokoch 20. storočia.
Loď je zaklenutá valenou klenbou s lunetami, v presbytériu je česká placka a v kaplnke renesančná krížová klenba.
Na gotickom základe je presbytérium štvorcového pôdorysu a obdĺžniková loď, ku ktorým je na severe pristavaná sakristia a na južnej strane kaplnka. Na západnej strane stojí hranolová veža s nárožnými diagonálnymi opornými piliermi.

Súčasný stav:
Kostol je dnes využívaný a v dobrom stave.

zdroj: www.zamky.sk