Podrobný rozpis cien pre mestá, obce, primátora a starostku

VÍŤAZNÝCH 10 MIEST A 10 OBCÍ ZÍSKAVA:

1. - 3. MIESTO

- celoslovenská propagácia v médiách
- sada kvetináčov

- predplatné turistického mesačníka
- grafický baner o meste/obci na portáli SLOVAKREGION v sekcii mestá/obce po dobu 4 mesiacov

- propagačné materiály
- diplom

4. - 10. MIESTO

- celoslovenská propagácia v médiách
- rozšírená prezentácia na portáli SLOVAKREGION

- propagačné materiály

- diplom

VÍŤAZNÝ PRIMÁTOR A STAROSTKA ZÍSKAVA:

- celoslovenská propagácia v médiách
- rozšírená prezentácia na portáli SLOVAKREGION

- propagačné materiály

- pohár pre víťaza

- diplom