Popudinské Močidľany - Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci

Popudinské Močidľany - Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci

Obec Popudinské Močidľany zrealizovala projekt s podporou finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky ras.

Popis projektu: Obec Popudinské Močidľany zrealizovala projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia vďaka príspevku z Európskej únie tak, aby bol v súlade s príslušnými normami STN. Realizáciou projektu bolo vymenených 87 svietidiel a osadených 60 svietidiel. Výmenou svietidiel sa dosiahne energetická úspora v predpokladanej hodnote 9446,46
kWh/rok.

Info na: www.popudinskemocidlany.sk