Pozvánka na odovzdávanie cien SLOVAKREGION.SK v Inchebe

Pozývame Vás na 25. medzinárodný veľtrh cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR, 26. ročník výstavy POĽOVNÍCTVO A ODDYCH!

Veľtrh ITF Slovakiatour je najväčším veľtrhom cestovného ruchu na Slovensku a patrí medzi najvýznamnejšie podujatia v regióne strednej Európy. Veľtrh každoročne prináša komplexný servis pre ľudí, ktorí chcú cestovať do zahraničia alebo spoznávať krásy Slovenska. Prezentuje sa tu portfólio cestovných kancelárií, ako aj turistické informácie sprostredkované zahraničnými centrálami krajín

Výstava Poľovníctvo a oddych je venovaná všetkým, ktorí obľubujú tráviť svoj voľný čas v prírode. Firmy s ponukou loveckého sortimentu majú jedinečnú možnosť osloviť vášnivých poľovníkov a poskytnúť im množstvo užitočných informácií z danej oblasti. Nebudú chýbať ani ukážky sokoliarstva, vábenia zveri, ochutnávky a taktiež aj niečo z poľovníckej legislatívy.

Výstava WELLNESS A FITNESS je najväčšou výstavou na Slovensku zameranou na šport. Aktívne propaguje zdravý životný štýl prezentáciou rôznych noviniek z tejto oblasti, ukážkami rôznych typov cvičení a bohatým sprievodným programom.

Otváracie hodiny:

Otváracie hodiny:

odborná verejnosť

široká verejnosť

 
 

24. 1. 2019

25. - 27. 1. 2019

 
 

štvrtok 9.00 - 18.00

piatok 13.00 - 18.00

 
 

25. 1. 2019

sobota 9.00 - 18.00

 
 

piatok 9.00 - 13.00

nedeľa 9.00 - 17.00

 

Vstupné:

základné vstupné 

7 Eur

 

 

zľavnené vstupné

 
 

 - žiaci a študenti, ktorí sa preukážu dokladom o dennom štúdiu

5 Eur

 

 - ŤZP a ŤZP so sprievodom 
   (zľavnené vstupné platí držiteľ preukazu aj sprevádzajúca osoba) 

5 Eur

 

 

odborná verejnosť - vstupenky je možné zakúpiť len v pokladni výstaviska 
počas otváracích hodín pre odbornú verejnosť

15 Eur

 

 

deti do 6 rokov v sprievode platiacej dospelej osoby

vstup bezplatne

 

novinári, ktorí sa preukážu platným press preukazom  (vizitka neumožňuje voľný vstup)

vstup bezplatne