PRAKOVCE - Rekonštrukcia chodníkov a miestnych komunikácií

PRAKOVCE - Rekonštrukcia chodníkov a miestnych komunikácií

V obci Prakovce sa v mesiaci september až október tohto roku uskutočnila oprava chodníkov na sídlisku SNP  a miestnych komunikácií na sídlisku Breziny. V časti sídliska Breziny sa jednalo o rekonštrukciu ciest  súvisiacu s celoplošnou obnovou asfaltového povrchu pred bytovými domami s. č. 267 až 276.
Finančné prostriedky boli použité z rozpočtu obce Prakovce.
Zároveň týmto chceme poďakovať aj všetkým občanom za trpezlivosť počas realizácie stavebných prác. Pevne veríme, že nové chodníky a miestne komunikácie nám budú slúžiť ešte dlhé roky.

Více na: www.prakovce.sk

PRAKOVCE - Rekonštrukcia chodníkov a miestnych komunikácií 1 PRAKOVCE - Rekonštrukcia chodníkov a miestnych komunikácií 2 PRAKOVCE - Rekonštrukcia chodníkov a miestnych komunikácií 3