Prekladatelia

ABER s.r.o.
ABER s.r.o.

Preklady a tlmočenie vo všetkých bežných jazykoch aj so súdnym overením a grafickým spracovaním.


www.aber.sk

PORTER, s.r.o.
PORTER, s.r.o.
Zverte preklady profesionálom! Preklady až do 40 jazykov za bezkonkurenčné ceny! Tlmočníctvo v 40 svetových jazykov.
www.porter.sk
Langster s.r.o.
Langster s.r.o.

Prekladateľské služby pre firmy. Zabezpečujeme jazykové preklady dokumentov medzi všetkými svetovými jazykmi spolu s kompletnými doplnkovými služba...

A.B.I.E.S. s.r.o.
A.B.I.E.S. s.r.o.

Profesionálne preklady a tlmočenie všetkých európskych a svetových jazykov + ich kombinácií, odborné texty, aj úradne overené (súdne). Notár vedľa....
www.translating.sk

Hulic spol. s r.o.
Hulic spol. s r.o.

Prekladateľské a tlmočnícke služby vo všetkých svetových jazykoch, kancelária súdnych prekladateľov. Certifikované preklady a tlmočenie ISO 9001:20...
www.hulic-preklady.sk

BSR Preklady, s.r.o.

Preklady z/do angličtiny, češtiny, francúzštiny, holandčiny, chorvátčiny, nemčiny, ruštiny a srbčiny vrátane prekladov vyhotovených súdnym preklada...
www.berecky.sk

TLMOCNIK Translations
TLMOCNIK Translations s. r. o.
Komplexné prekladateľské a tlmočnícke služby. Preklady, simultánne a konzekutívne tlmočenie, chuchotage - tlmočenie...
www.tlmocnik.sk