Projekt Periurban mesta KOŠICE

Mesto Košice je slovenským projektovým partnerom projektu PERIURBAN, programu INTERREG IVC, schváleného INTERREG IVC Monitorovacou komisiou dňa 05.11.2009 v Štokholme.

Na projekte PERIURBAN participuje celkovo 14 projektových partnerov z jedenástich krajín Európy: Taliansko, Španielsko, Grécko, Veľká Británia - Škótsko, Bulharsko, Maďarsko, Francúzko, Poľsko, Česká Republika, Portugalsko a jediný slovenský projektový partner - Mesto Košice.

Základné informácie o projekte
Názov projektu: Periurban Parks - Improving Environmental Conditions in Suburban Areas
Mestské okrajové parky – Zlepšujúce sa environmentálne podmienky v prímestských oblastiach
Projektová skratka: PERIURBAN
Program: INTERREG IVC
Trvanie projektu: 01/2010– 12/2012
Vedúci partner: Regional Government of Tuscany, Italy

Výška finančnej pomoci na celkový projekt
Celkový rozpočet: 2 288 528,00 €
ERDF (Európsky fond regionálneho rozvoja): 1 805 640,10 €

Výška finančnej pomoci pre slovenského projektového partnera
Celkový rozpočet: 114 696,00 € (100%)
Výška finančnej pomoci (ERDF): 97 491,60 € (85%)
Spolufinancovanie Mesta Košice: 17 204,40 € (15%)

Hlavným cieľom projektu PERIURBAN je využiť interregionálnu výmenu skúseností s prímestskými parkami na zlepšenie regionálnych politík hospodárenia s prírodnými predmestskými zónami. Špecifickým dôrazom je zachovanie ich biodiverzity.

Program interregionálnej spolupráce INTERREG IVC, financovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja, pomáha regiónom Európy spolupracovať pri zdieľaní skúseností a osvedčených postupov v oblasti inovácií, znalostnej ekonomiky, životného prostredia a prevencie pred rizikami. Na financovanie projektov je vyčlenených 302 miliónov EUR a navyše budú mať regionálni tvorcovia politiky k dispozícii tiež množstvo znalostí a potenciálnych riešení.

Webová stránka projektu PERIURBAN
http://www.periurbanparks.eu

Odporúčané linky pre získanie podrobnejších informácií o programe INTERREG IVC a schválených projektoch:

http://www.interreg4c.eu/
http://www.economy.gov.sk/schvalene-projekty-2-verejnej-vyzvy/131694s
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm
http://www.kosice.sk