Projekt "Solarifikácia miest a obcí na Slovensku"

Projekt "Solarifikácia miest a obcí na Slovensku"

Projekt Solarifikácia miest a obcí na Slovensku sa začal 1.4.2010

Tento projekt prináša finančné prínosy obciam a mestám, informuje obyvateľov o výhodách využívania obnoviteľných zdrojov energie a prináša im výhodné solárne zostavy. Hlavným cieľom projektu je:

- zníženie emisií CO2,

- zníženie závislosti SR od plynu a iných fosílnych palív,

- zvýšenie informovanosti občanov o výhodách využívania obnoviteľných zdrojov energie,

- zvýšenie dostupnosti solárnych systémov.

Výhody pre koncového užívateľa:

V rámci Projektu Solarifikácie je zabezpečený dovoz zostavy priamo na miesto určenia v rámci celej SR bezplatne (len pre rodinné domy), pravidelne počas dní rozvozu
V rámci Projektu Solarifikácie, okrem možnosti získania štátnej dotácie, máte automaticky možnosť čerpania extra dotácie – viac v časti dotácie
Koncom roka 2010 sa vyžrebuje jeden majiteľ solárnej zostavy s plochými kolektormi a jeden majiteľ s vákuovo-trubicovými kolektormi (len pre rodinné domy). Vyžrebovaným sa vrátia finančné prostriedky vynaložené na kúpu celej zostavy. Žrebovanie prebehne 1. Novembra 2010 v prípade úspešného dosiahnutia cieľov stanovených v Kapitole 1 bod č. 7.
Prvých 500 účastníkov projektu Solarifikácie získava sadu záhradných solárnych lampičiek zdarma (len pre rodinné domy)
Možnosť nákupu solárneho systému aj na splátky
Koncový užívateľ svojou účasťou v projekte Solarifikácia podporí svoje mesto alebo obec troma percentami z kúpnej ceny solárnej zostavy. Tieto prostriedky budú použité na zelené projekty v rámci obce.

Výhody pre mestá a obce:

Zvýšenie životnej úrovne občanov
Aktívna účasť na ochrane životného prostredia
Finančný prínos vo výške 3% z ceny solárnej zostavy zakúpených občanmi s trvalým pobytom na území daného mesta alebo obce. Tieto prostriedky môžu byť použité na zelené projekty v rámci tohto mesta alebo obce.
1. Novembra 2010 sa vyhodnotí najviac Solarifikované mesto alebo obec na základe inštalovanej plochy pomocou projektu Solarifikácia na počet obyvateľov. Najviac Solarifikované mesto alebo obec získa finančné prostriedky vo výške 1000 Eur. Finančné prostriedky budú pridelené len v prípade úspešného dosiahnutia cieľov stanovených v Kapitole 1 bod č. 7. Tieto prostriedky môžu byť použité na zelené projekty v rámci mesta alebo obce (separovanie odpadu, výsadba stromov, zníženie energetickej závislosti budov obnoviteľnými zdrojmi energie).