Projektanti

PRODOM spol. s r.o.
PRODOM spol. s r.o.

Ponúkame 314 hotových projektov rodinných domov, garáže, státia. Možnosť vyhotovenia PD aj v zrkadlovom obraze Rýchla dodávka PD za prijateľnú cenu...
www.prodom.sk

Ing. Ladislav Komjáthy , ODYSEA

Projektovanie stavebných objektov, rodinné domy. Vizualizácia stavebných objektov, interiérov.


www.odysea-projekt.sk
EUROLINE SLOVAKIA spol. s r.o.
EUROLINE SLOVAKIA spol. s r.o.

Dodávateľ projektov rodinných domov v SR a ČR. Katalógové projekty rodinných a bytových domov, individuálne projekty, poradenstvo, služby, podrobné...
www.eurolineslovakia.sk

De Bondt, s. r. o.

Projektovanie priemyselných a občianskych stavieb, projektová a výrobná dokumentácia. Služby a poradenstvo pre developerov v rámci realizácie inves...
www.debondt.sk

ABON plus, s.r.o.

Vypracovanie projektovej dokumentácie rodinného domu. Projektovanie občianskej vybavenosti, priemyselných objektov.


www.ingabelpeter.com
Inžiniersko – projekčná kancelária VEGA
Inžiniersko – projekčná kancelária VEGA

Inžiniersko-projekčná kancelária VEGA , znalecké posudky v odbore stavebníctvo -odhad hodnoty nehnuteľnosti, projektová dokumentácia pozemných stav...

Ing. Róbert Galovič

Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby, autorský a technický dozor, odborné posudky a odhady. Architektonické štúdie, projekt pre úz...
www.rgprojekt.szm.sk

SVAM spol. s r.o.

Projektovanie občianskych a bytových stavieb, inžinierska a realitná činnosť.


www.svam.sk
mfm architects, s.r.o.

Projekt pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizáciu stavby, architektonický návrh, interiérový dizajn, autorský a stavebný dozor, inžin...
www.mfm.sk

promiprojekt-logo.png
PROmiprojekt, s.r.o.
Moderné projekty domov pre každého stavebníka, projekčná kancelária, odborné poradenstvo.Každý z proj...
https://www.promiprojekt.sk/