Región Abov

ABOV je tvorený okresmi Košice 1 až 4 a okres Košice – okolie. Úrodnú a husto osídlenú kotlinu obklopuje veniec pohorí s výbornými možnosťami pre rekreáciu a turistiku. Západnú časť zapĺňajú tri horské skupiny patriace do Slovenského rudohoria. na severozápade sa do masívu. Na severozápade sa do masívu Čiernej hory vrezal Hornád. Mohutný zalesnený chrbát Volovských vrchov kulminuje majestátnou Kojšovskou hoľou (Kojšovka). Na juhozápade regiónu sa rozprestiera osobitá krasová krajina s planinami. Východné ohraničenie oblasti tvoria Slánske vrchy, ktoré naposledy otriasali od vulkanických erupcií v mladších treťohorách.

Administratívnym, spoločenským a kultúrnym centrom regiónu sú Košice , naše druhé najväčšie mesto. Jeho rozmach súvisel so strategickou obchodnou polohou. Zlaté obdobie zažívali Košice v 14. a 15. storočí, kedy tu boli vytvorené mnohé prekrásne stavby. Spomeňme len dominantu centra – Dóm sv. Alžbety . V Above nájdete ešte niekoľko menších miest , no jeho osídlenie je charakteristické skôr menšími, rázovitými dedinkami.  Pôvodným živobytím v tomto kraji bolo poľnohospodárstvo, jeho obyvatelia boli výbornými pestovateľmi vínnej révy. Región zaznamenal i rozvoj v oblasti baníctva, hutníctva. Dominantmým podnikom sa stali Východoslovenské železiarne, dnes U.S. Steel Košice. Druhým najväčším mestom regiónu je Moldava nad Bodvou.

Na turistiku sú zaujímavé Slanské vrchy a Volovské vrchy. Jeden z najzaujímavejších vulkanických úkazov svetového významu nájdete v Slanských vrchoch -  Herliansky gejzír. Atraktívne v Slanských vrchoch sú hlavne jazerá Izra a Malá Izra. Izra je z hľadiska turistiky nádherným miestom, ktoré láka milovníkov horskej turistiky i rekreantov vyhľadávajúcich oddych pri vode. Medzi zaujímavosti slovenského Abova patrí Zádielska tiesňava a Turniansky hrad.  Rovnako netreba pri návšteve Abova vynechať Skárošský hrad nad obcou Skároš, z ktorý je dnes ruinou, no vidno pozostatky múrov a hradnej priekopy. Z hradu je pekný výhľad. Kúpele Štós ležia vedľa starej baníckej cesty z Medzeva do Smolníka. Prírodným liečivým faktorom Štósu je podhorská klíma s bohatstvom ihličnatých lesov, vhodná na liečbu akútnych i chronických ochorení dýchacích ciest, ochorení pľúc a prieduškovej astmy. Vodné športy si môžete vyskúšať na Ružínskej priehrade na rieke Hornád. Zaujímavé sú tiež možnosti turistiky, napríklad túra na bralo Sivec vysoké 781 m, z ktorého je pekný výhľad do celého okolia Hornádu.

Turizmus v regióne
okres Košice
okres Košice-okolie

Abov - Dóm sv. Alžbety v Košiciach Abov - Kúpele Štós Abov - Turniansky hrad Abov - Košice Abov - Jazero Izra Abov - Herliansky gejzír