Región Dolné Považie

DOLNÉ POVAŽIE tvoria okresy Galanta, Piešťany, Šaľa, Hlohovec, Trnava a z okresu Nové Mesto nad Váhom 4 juhovýchodné obce. Územie je pomenované podľa rieky Váh, ktorá preteká naprieč týmto územím. Región Dolného Považia sa nachádza na západe Slovenska a rozprestiera sa na Podunajskej rovine, konkrétne na Podunajskej pahorkatine. Do vyčleneného územia sčasti zasahuje Považský Inovec na severovýchode, Biele Karpaty na severe a Malé Karpaty na západe. Región je časťou považského výbežku Podunajskej nížiny a rozprestiera sa na nive rieky Váh, ktorá je najdlhšou riekou Slovenska. Región sa nachádza v mierne teplej až teplej klimatickej oblasti, ktoré sú vhodné na pestovanie poľnohospodárskych plodín.

Medzi významné osobnosti tohto regiónu patrí Móric Beňovský alebo Štefan Banič. Trnava je centrom Dolného Považia, ktoré sa zvykne označovať aj ako Malý slovenský Rím. Má množstvo sakrálnych pamiatok. V Piešťanoch sú svetoznáme kúpele, kde sa liečia choroby pohybového ústrojenstva. Zaujímavý je Smolenický zámok  alebo krásna jaskyňa Driny. Mesto Leopoldov je známe pevnosťou hviezdicového tvaru (väznica), ktorá bola vybudovaná v rokoch 1665-1669 po páde pevnosti Nové Zámky. Návštevníkov vábi prekrásne prostredie pohoria Považský Inovec, cyklotrasy a chodníky vhodné na rekreačnú turistiku.

Turizmus v regióne
okres Galanta
okres Piešťany
okres Šaľa
okres Trnava

Dolné Považie - Trnava Dolné Považie - Jaskyňa Driny Dolné Považie - Vodná nádrž Kráľová Dolné Považie - Smolenický zámok Dolné Považie - Kúpele v Piešťanoch Dolné Považie - Termál centrum Galandia v Galante