Región Dolný Zemplín

DOLNÝ ZEMPLÍN tvoria okresy Sobrance, Trebišov a Michalovce okrem obce Strážske. Región Dolného Zemplína susedí zo severu s Horným Zemplínom a zo západu s Košickým regiónom. Jeho východná strana tvorí hranicu s Ukrajinou a južná strana zas hranicu s Maďarskou republikou. Región Dolného Zemplína sa rozprestiera vo Východoslovenskej nížine v povodí riek Latorica, Bodrog, Ondava, Topľa a Laborec. Severnú časť regiónu obopínajú svojim horstvom Západné Karpaty, Vihorlatské vrchy s vyhliadkovým Sninským kameňom 1005 m n. m.

Hlavný tok povodia - Bodrog, ktorý vzniká spojením Latorice a Ondavy pri obci Zemplín, sa vlieva do Tisy pri meste Tokaj v Maďarsku. Bodrog je po celej svojej dĹžke (t.j. od obce Zemplín až po jeho výtok z územia SR) splavný, využíva sa hlavne pre nákladnú dopravu, ktorú vykonáva Zemplínska plavebná spoločnosť s.r.o. Osobná doprava sa vykonáva len príležitostne a sporadicky.

Najvýznamnejším turistickým centrom regiónu Dolný Zemplín je Zemplínska Šírava, pre svoju rozlohu nazývaná tiež Slovenské more. Šírava je letnou destináciou zameranou na vodné športy a aktívny oddych. V jej okolí je množstvo ubytovacích kapacít rôzneho druhu a pulzujúci nočný život. Zemplínska šírava je pri svojej rozlohe 32,9 km2 druhou najväčšou vodnou nádržou na Slovensku. Bola vybudovaná v prvej polovici šesťdesiatych rokov minulého storočia a od svojho dokončenia sa stala významnou rekreačnou oblasťou, priťahujúcou nielen domácich, ale aj zahraničných návštevníkov. Najvýznamnejším strediskom Zemplínskej Šíravy je obec s priliehavým názvom Kaluža. Voda v Šírave však nie je vhodná na kúpanie. Pre osvieženie radšej využite bazény v Kaluži alebo 10 km vzdialené Vinianske jazero.

Na juhu Dolného Zemplína, v okrese Trebišov sa nachádza Tokajská vinohradnícka oblasť s vinohradníckymi obcami Malá a Veľká Tŕňa, kde sa vyrába svetoznáme Tokajské víno. Návšteva Tokajského regiónu preto poteší hlavne znalcov vína a dobrého jedla.

V Brehovskom kláštore sa počas celého roka organizujú rôzne podujatia s duchovnou tematikou. Hlavne v letnom období je kláštor využívaný na letné tábory detí. V priestoroch kláštora je vytvorené Františkánske centrum stretnutia a dialógu so zameraním na duchovné cvičenia. Táto kultúrna pamiatka je sprístupnená pre návštevníkov, s možnosťou sprevádzania po areáli kaštieľa. Drevené kostolíky sú súčasťou kultúrnej tradície východného cirkevného obradu a na Dolnom Zemplíne dopĺňajú sieť sakrálnych stavieb tohto typu nachádzajúcich sa na severovýchode Slovenska. Nachádzajú sa v obciach Ruská Bystrá a Inovce. Zachovaná románska rotunda sa nachádza v Michalovciach.

Pekné sú pamiatkové zóny v Michalovciach (v pamiatkovej zóne mesta sa nachádzajú kaštieľ, park, koniareň, rotunda, rímskokatolícky a grécko-katolícky kostol) a v Trebišove (do pamiatkovej zóny mesta sa zaraďuje historický park a objekty v jeho bezprostrednom okolí a to: hrad Parič, základy stredovekého kostola Sv. Ducha, rímskokatolícky kostol Navštívenia Panny Márie, gréckokatolícky chrám Nanebovzatia Panny Márie, Pavlínsky kláštor, kaštieľ s hospodárskymi budovami, mauzóleum grófa Júliusa Andrássyho, súsošie Immaculaty a archeologické lokality z praveku a stredoveku). Na území Dolného Zemplína sa nachádza aj množstvo múzeí ako Zemplínske múzeum v Michalovciach, Literárne múzeum P. Horova v Bánovciach nad Bebravou, Vlastivedné múzeum v Trebišove, Mestské múzeum vo Veľkých Kapušanoch, Múzeum gitár v Sobranciach (jediné v Európe), Vlastivedné múzeum v Kráľovskom Chlmci a Soľný dom vo Veľkých Trakanoch.

Dolný Zemplín - Bánovce nad Bebravou Dolný Zemplín - Michalovce Dolný Zemplín - Zemplínska Šírava Dolný Zemplín - Michalovce 1 Dolný Zemplín - Trebišov Dolný Zemplín - Múzeum gitár v Sobranciach