Región Gemer

Región GEMER zahŕňa okresy Rimavská Sobota, Revúca a okres Rožňava okrem dvoch severných obcí. Geografické územie Gemera môžeme vyčleniť hraničnými bodmi od prameňa Hrona na severe po výbežky Cerovej vrchoviny na juhu a od Sorošky na východe po oždianske serpentíny na západe.

Gemer hraničí s národnými parkami Slovenský raj a Muránska planina, na juhu sa rozprestiera chránená krajinná oblasť Slovenský kras. Je to kraj hôr, hustých lesov, dravých bystrín a strmých horských lúk, ale aj vľúdnych pahorkatín a úrodných polí s neodmysliteľnými lánmi slnečníc, modrými hladinami jazier a rybníkov a kľukatými tokmi riek. Predovšetkým ale kraj dolín, v ktorých neutíchajúca práca našich predkov vytvárala po tisícročia civilizáciu zhmotnenú v kultúrnych pamiatkach a dodnes živom folklóre. Kraj starobylých kostolov, panských kaštieľov a statkárskych kúrií, ale aj zachovanej ľudovej architektúry - na severe drevenej, zrubovej, na juhu murovanej, s typickými bielymi stĺporadiami podstienkov, pod ktorými sa v páľave zrelého leta sušia girlandy červenej papriky a trsy zlatožltej kukurice.

Bohaté náleziská drahých a úžitkových kovov vo vrchoch Spišsko-gemerského rudohoria a ich následné spracovávanie na dlhé stáročia vtlačili ráz tomuto regiónu. Vzácnym produktom priemyselnej konjunktúry územia v stredoveku sú nástenné maľby talianskej proveniencie zachované v románskych a gotických vidieckych kostoloch, zobrazujúce biblické výjavy, podobenstvá, starozákonné a starouhorské legendy. Z nich najvýznamnejšie sú maliarske cykly na stenách kostolov v Štítniku, Plešivci, Koceľovciach, Ochtinej, Chyžnom, Šiveticiach, Rákoši, Rimavskej Bani, Rimavskom Brezove, Kraskove a Kyjaticiach. V každom z týchto katolíckych a evanjelických kostolov sa zachovali prekrásne, umelecky hodnotné rezbárske diela - renesančné a barokové oltáre, kazateľnice, krstiteľnice a organy s množstvom sôch a obrazov. Unikátnym dokladom miestnej ľudovej tvorivosti sú kostolné lavice, empory a stropy s pestrou maľovanou ornamentikou.

Unikátnymi pamiatkami železiarskej výroby v 19. storočí sú tri zachované vysoké pece v Nižnej Slanej, Vlachove a v Sirku-Červeňanoch. V mnohých obciach dodnes prežívajú tradičné remeslá - výroba šindľov, tkanie pokrovcov, zvonkárstvo, čipkárstvo a hrnčiarstvto.

Nesmiernym bohatstvom územia je tunajšia príroda a jej prejavy vo forme jedinečných fenoménov - krasových a ľadových jaskýň v podzemí troch národných parkov: Slovenského raja, Slovenského krasu a Muránskej planiny. Spomedzi nich Dobšinská ľadová jaskyňa a Ochtinská aragonitová jaskyňa sú svetovými unikátmi. Ďalším je stalagmit v Krásnohorskej jaskyni vysoký 32,6 m v Slovenskom krase, ktorý je našou jedinou biosférickou rezerváciou evidovanou v zozname UNESCO.

 V lete sú hlavnými atrakciami hojne navštevované pamiatky stredoveký hrad Krásna Hôrka so secesným mauzóleom Andrassyovcov v podhradí, poľovníčky kaštieľ s parkom v Betliari, zrúcanina hradu Muráň, historické centrá Rožňavy a Rimavskej Soboty a umelé vodné plochy na Dedinkách, v Tornali a Teplom Vrchu. V zime je to hlavne lyžovanie na svahoch Radzimu a v Slovenskom raji. Všade tam na vás čaká nenarušená príroda a zaujímavé zážitky.

Turizmus v regióne
okres Rimavská Sobota
okres Revúca
okres Rožňava

Gemer - Hrad Krásna Hôrka Gemer - Rožňava Gemer - Ochtinská aragonitová jaskyňa Gemer - Rimavská Sobota Gemer - Vysoká pec v Nižnej Slanej Gemer - Kaštieľ Betliar