Región Hont

História HONTU siaha až do 12. storočia. Názov je odvodený od šľachtického rodu Hunt – Poznan. Hranice Hontianskej župy tvorili na severe Štiavnické vrchy, na západe rieka Hron, na východe riečka Krtíš a na juhu rieky Dunaj a Ipeľ. Ipeľ v súčasnosti tvorí prirodzenú hranicu medzi podstatne väčšou slovenskou a maďarskou časťou Hontu.

Centrami tohto regiónu sú historické mestá Krupina a Banská Štiavnica. Charakteristickým prvkom regiónu je laznícke osídlenie a pretrvávanie tradičných ľudových zvyklostí. V niektorých obciach sa dodnes zachovali tradičné remeslá ako čipkárstvo, hrnčiarstvo, či kováčstvo. Aj dnes tu nájdete zachovalú ľudovú architektúru. O zviditeľnenie týchto tradícií sa zaslúžili najmä kultúrne podujatia, organizované vo viacerých mestách a obciach.

Bohatstvo materiálnej kultúry Hontu je vystavené v početných múzeách, expozíciách a pamätných izbách. Krásnou prírodou Štiavnických vrchov a Krupinskej planiny Vás budú sprevádzať početné turistické a náučné chodníky a cyklotrasy. Nájdete tu aj niekoľko vodných nádrží, jazier a tajchov vhodných na kúpanie a vodné športy. V oblastiach okolo Banskej Štiavnice je tiež niekoľko lyžiarskych stredísk. Turisticky zaujímavé je mesto Banská Štiavnica (zapísané v zozname UNESCO), Čabradský a Bzovícky hrad, Kaštieľ vo Svätom Antone, rímske kúpele v Dudinciach alebo kamenné obydlia v Brhlovciach.

Turizmus v regióne
okres Banská Štiavnica
okres Krupina

Hont - Kamenné obydlia v Brhlovciach Hont - Kaštieľ vo Svätom Antone Hont - Čabradský hrad Hont - Nový zámok v Banskej Štiavnici Hont - Banská Štiavnica Hont - Kúpele v Dudinciach