Región Horná Nitra

HORNÚ NITRU tvoria okresy Prievidza, Partizánske, Bánovce nad Bebravou a Topoľčany. Osou regiónu je rieka Nitra, ktorá tu aj pramení a priberá Handlovku a Nitricu.

Územie hornej Nitry je súčasťou mohutného horstva Západných Karpát. Hornonitrianska kotlina, rozprestierajúca sa v povodí horného toku rieky Nitry, tvorí jadro regiónu a je obkolesená vencom pohorí - na západe a severozápade Strážovskými vrchmi s geomorfologickými podcelkami Malá Magura, Zliechovská hornatina, Nitrické vrchy, ďalej výbežkom Malej Fatry na severe s vrchom Kľak (1351,6 m n. m.) a tiež pohoriami Žiar na severovýchode, Kremnické vrchy na východe, Vtáčnik na juhu a Tribeč na juhozápade. Tieto oblasti oplývajú prírodnými zvláštnosťami a bohatstvom chránenej fauny a flóry a na teritóriu hornej Nitry boli vyhlásené za chránené územia (najmä CHKO Ponitrie a CHKO Strážovské vrchy).

Najznámejšou národnou prírodnou pamiatkou je Prepoštská jaskyňa. Toto územie má množstvo chránených stromov, najznámejšia je bojnická Lipa kráľa Mateja. Významnými pamiatkami z obdobia gotiky sú časti kráľovských hradov Sivý kameň a Bojnice. Zvyšky gotickej pevnosti nájdeme aj na múroch kaštieľa v Diviackej Novej Vsi. Národnou kultúrnou pamiatkou je kostol sv. Mikuláša v Porube, ktorý má zachovaný interiér s gotickými nástennými maľbami a renesančný maľovaný drevený strop. Z obdobia renesancie sa zachovali časti mestských hradieb Bojníc, viaceré kúrie a kaštiele (Zemianske Kostoľany, Nováky, Laskár, Pravenec, Chalmová). Obdobie baroka na hornej Nitre je spojené s pôsobením rodu Pálffyovcov, ktorí okrem prestavby Bojnického zámku sa zaslúžili o výstavbu komplexu barokového kostola piaristov v Prievidzi.
Región hornej Nitry sa vyznačuje aj vysokou úrovňou mestskej a dedinskej historickej zástavby, o čom svedčia pamiatkové zóny v Nitrianskom Pravne a Bojniciach, Morovne a Vyšehradnom, kde bola udelená cena Europa Nostra domu za zachovanie hodnôt ľudovej architektúry.

Bohatá tradícia a kultúra tohto regiónu je v jeho folklóre, tradičnej ľudovej výrobe a ľudovom odeve i rustikálnej plastike. Región hornej Nitry patrí medzi regióny s najvyššou kultúrnou aktivitou na Slovensku. Je usporiadateľom Majstrovstiev Európy dychových hudieb a ďalších programov v jednotlivých mestách a obciach. Najvyhľadávanejšou atrakciou sa stal Festival duchov a strašidiel na zámku Bojnice.

Vývery minerálnych a termálnych vôd v Bojniciach a Chalmovej prispeli k vzniku kúpeľov s termálnymi kúpaliskami. Významnými strediskami cestovného ruchu sú aj Nitrianske Rudno s vodnou nádržou, súmestie Prievidza-Bojnice (v Bojniciach ZOO a plážové kúpalisko), pôvodne banícke mesto Handlová s rekreačným strediskom Remata a ďalšie.

Turizmus v regióne
okres Prievidza

Horná Nitra - Kalvária v Nitrianskom Pravne Horná Nitra - Bojnický zámok Horná Nitra - Prepoštská jaskyňa Horná Nitra - Zoo Bojnice Horná Nitra - Prievidza Horná Nitra - Festival duchov a strašidiel v Bojniciach