Región Horný Zemplín

HORNÝ ZEMPLÍN je súčasťou Prešovského  samosprávneho  kraja (PSK), ktorý sa nachádza  v severovýchodnej časti Slovenskej republiky. Tvoria ho okresy Humenné, Medzilaborce, Snina, Vranov nad Topľou, Stropkov a z okresu Michalovce len obec Strážske. Zo severu susedí s Poľskom, zo západu zo Šarišom a na juhu prechádza do regiónu Dolný Zemplín. Jeho východná strana tvorí hranicu s Ukrajinou.

Územie Horného Zemplína pokrývajú Bukovské vrchy a Laborecká vrchovina. V južnej časti tohto regiónu vystupujú Vihorlatské vrchy, ktorých chrbát oddeľuje región od regiónu Dolného Zemplína. Územím Horného Zemplína pretekajú rieky Hornád, Laborec, Latorica, Olka a Cirocha. Najvyšším bodom regiónu je trojhraničný vrch Kamenec 1221 m.n.m. v Bukovských vrchoch.

Najatraktívnejšou časťou regiónu sú Bukovské vrchy kde sa nachádza Národný park Poloniny so svojimi rozľahlými bukovými a jedľovo-bukovými lesmi a pralesmi Stužica, Rožok a Havešová zapísanými na zozname svetového prírodného dedičstva UNESCO. Hlavným východiskom pre návštevu Polonín je obec Nová Sedlica, v ktorej sa nachádza niekoľko objektov tradičnej ľudovej architektúry. Turistická vybavenosť je primeraná odľahlosti a nedostupnosti tohto regiónu.

Najvýznamnejšou dominantou mesta Humenné je kaštieľ, v ktorom sa nachádza Vihorlatské múzeum. Vihorlatské múzeum je regionálne múzeum vlastivedného charakteru. V umelecko-historickej expozícii spoznáte kultúru šľachty od renesancie až po 20. storočie. Prírodovedná expozícia je zameraná na prírodné pomery okresu Humenné. Stála výstava „Z dejín Rómov na Slovensku“ prezentuje stručný prierez históriou rómskeho etnika na Slovensku. Galerijné oddelenie sa od svojho vzniku od roku 1989 zaoberá výstavnou, kultúrno-výchovnou a publikačnou činnosťou. V Humennom sa nachádza aj Expozícia ľudovej architektúry a bývania. Humenský skanzen bol vybudovaný v rokoch 1974-1982 a verejnosti sprístupnený v roku 1984. Na pomerne malej ploche sa v priebehu desiatich rokov podarilo sústrediť najtypickejšie stavby z regiónu severovýchodného Slovenska - 14 objektov ľudovej architektúry a jednu sakrálnu stavbu. Všetky objekty nesú v sebe charakteristiku staviteľstva z východokarpatskej oblasti, kde hlavným stavebným materiálom bolo drevo, hlina, kameň a slama. Najskromnejšie obydlie predstavuje jednopriestorový, neskôr trojpriestorový dom. Jeho jednotlivé miestnosti sú radené v pozdĺžnej osi v poradí - obývacia miestnosť, predsieň a komora. Maštaľ, šopa, chlievy a ostatné hospodárske stavby boli obyčajne spojené s ľudskými obydliami. Interiér domov s hlinenou dlážkou a malými oknami bol veľmi skromný, ale účelný. Inštalované hospodárske domy (zo Zemplínskych Hámrov, Výravy, Olšinkova, Nechvaľovej Polianky, Kalnej Roztoky a Klenovej) sú zariadené dobovým nábytkom, s ukážkami náradia jednotlivých ľudových remesiel - hrnčiarstva, metlárstva, kolárstva a tkáčstva. Napríklad, kováčska dielňa z Nechvaľovej Polianky je dodnes schopná prevádzky. Jednotlivé domy dopĺňajú sýpky a studňa. Obdobne aj vodný mlyn z Vyšnej Jablonky je príkladom úzkeho spojenia obydlia so živnosťou.

Návštevníci si môžu oddýchnuť pri vodnej priehrade Domaša. Známe sú aj Medzilaborce s ich Múzeom moderného umenia Andyho Warhola. Múzeum vzniklo 1. septembra 1991 ako prvé vo svete a ešte stále jediné v Európe. Okrem výstavných aktivít dominuje v múzeu prezentačná, vzdelávacia, poradenská, vedecko-výskumná činnosť v oblasti súčasného výtvarného umenia, muzeoedukológie. Zemplín zdobí množstvo drevených kostolíkov s vysokou historickou a umeleckou hodnotou.

Turizmus v regióne
okres Medzilaborce
okres Snina
okres Vranov nad Topľou

Horný Zemplín - Kaštieľ v Humennom Horný Zemplín - Múzeum Andyho Warhola v Medzilaborciach Horný Zemplín - Nová Sedlica Horný Zemplín - Drevený kostolík v obci Uličské Krivé Horný Zemplín - Domaša Horný Zemplín - Skanzen v Humennom