Región Novohrad

NOVOHRAD je jedným zo slovenských regiónov a turistických regiónov. Dnes tento región netvorí samostatnú územnosprávnu jednotku, pomenovanie Novohrad sa používa ako neformálny názov príslušného regiónu. Na Slovensku územie Novohradu dnes pokrýva takmer celý okres Lučenec, približne 2/3 okresu Poltár, východnú polovicu okresu Veľký Krtíš, južnú časť okresu Zvolen (Lešť a okolie), južnú časť okresu Detva a malé časti okresu Rimavská Sobota.

Sever Novohradu je hornatý a tvoria ho pahorkatiny s typicky lazníckym osídlením, juh regiónu má naopak nížinatý charakter. Región leží v Slovenskom Rudohorí, v údolí rieky Ipeľ. Jeho najvyšším bodom je vrch Bykovo v okrese Poltár s nadmorskou výškou 1110,4 m. n. m.

Z kultúrnych a historických pamiatok Novohradu stoja za návštevu hrady Novohrad, Fiľakovo, Hodejov, Modrý Kameň, Divín, Šomoška, Salgó. Zaujímavé sú tiež gotické kostoly s nástennými maľbami Stará Halič, Ľuboreč, Turičky. Ľudovú kultúru a folklór dokumentujú Novohradské múzeum v Lučenci, mestské múzeá vo Fiľakove, Poltári, Múzeum bábkarských kultúr a hračiek v Modrom Kameni. Prirodzeným centrom Novohradu je okresné mesto Lučenec s historickými dominantami, medzi ktoré patrí synagóga, budova radnice, budova mestského hotela Reduty a historické jadro Kubínyiho námestia, ktoré je pamiatkovou zónou. Z historického pohľadu je zaujímavé tiež mestečko Fiľakovo so svojím hradom a dvoma kaštieľmi. V letných mesiacoch vám poskytnú možnosti rekreácie vodná nádrž Ružiná v stredisku Divín a termálne kúpalisko Dolná Strehová s vybudovanými športoviskami. Využiť môžete ubytovanie na súkromí, v kempe či chatkách. Na Ružinej sa každoročne koná hudobný festival Ružiná fest v rámci podujatí s názvom Orange music summer.

Turizmus v regióne
okres Poltár
okres Zvolen
okres Detva
okres Rimavská Sobota

Novohrad - Hrad Modrý Kameň Novohrad - Fiľakovo Novohrad - Múzeum bábkárskych kultúr a hračiek Novohrad - Synagóga v Lučenci Novohrad - Hrad Divín Novohrad - Vodná nádrž Ružiná