Región Podpoľanie

PODPOĽANIE tvoria okresy Detva, Krupina a Zvolen. Malebná podhorská krajina vyniká prírodnými krásami, množstvom lesov, potokov a minerálnych prameňov, ale aj jedinečnou a stále živou ľudovou kultúrou. Stratovulkán Poľana (1 458 m n. m.) sa radí medzi najvyššie vyhasnuté sopky v Európe. Územie Poľany bolo vyhlásené za chránenú krajinnú oblasť a zaradené do siete svetových biosférických rezervácií UNESCO (20360 ha). Nachádzajú sa tu vzácne ekosystémy.

Obľúbeným cieľom turistických vychádzok Podpoľaním sú zaujímavé skalné bralá, pozostatky sopečnej činnosti Poľany. Sú príťažlivým tréningovým terénom aj pre skalolezcov. K prírodným zaujímavostiam kraja patrí vodopád Bystré, Bátovský balvan, Jánošíkova skala a mnohé ďalšie.

Folklórne tradície Podpoľania pretrvávajú dodnes, uchovávajú sa z generácie na generáciu. Ich najvýznamnejšou prehliadkou je bezpochyby festival - Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve, kde sa stretajú folklórne súbory a ľudoví umelci z celého Slovenska aj iných krajín. Zdobením tu vznikali výrobky pastierskej kultúry – kapsy, opasky, biče, valašky, črpáky, zvonce, píšťaly, fujary. Tiež potreby do kuchyne, nábytok, stroje na výrobu tkanín – plátna, výšivky, ľudové kroje alebo koberce. Valaská kolonizácia, salašníctvo, chov oviec a spracovanie ovčieho mlieka boli základom pre vznik bryndziarstva, ktoré pretrvalo dodnes. V súčasnosti bryndzu ako aj iné výrobky z ovčieho syra produkuje bryndziareň vo Zvolenskej Slatine. V minulosti bolo salašníctvo rozšírené najmä na horských lúkach a pasienkoch, dnes je už tradičné salašníctvo zriedkavé. Izolovanosť územia, odľahlosť obcí a lazov nútilo obyvateľov k sebestačnosti, ľudia si všetko potrebné pre život vyrábali svojpomocne z prírodných materiálov – drevo, prútie, koža, vlna, slama, šúpolie, ľan. Výtvarné cítenie a zručnosť sa rokmi neustále zdokonaľovali, výsledkom čoho je množstvo osobitých ľudových výrobkov s jedinečnými charakteristickými tvarmi, vzormi a farbami. Podpoľanie je známe stále živými folklórnymi tradíciami. Interiér ľudovej izby a množstvo ľudovoumeleckých výrobkov  je možné vidieť v Múzeu uja Kapustíka v Ponikách. Región Podpoľania je charakteristický skôr roztrúsenými lazníckymi usadlosťami ako väčšími turistickým centrami. Prícestné a náhrobné drevené vyrezávané kríže s osobitou drevorezbou spestrujú kraj v okolí masívu Poľany, môžeme ich nájsť popri cestách a cestičkách tunajších lazov a na cintorínoch.

Administratívnym centrom regiónu je okresné mesto Detva. Zalyžovať si môžete v Hriňovej, v lyžiarskom stredisku Košútka, kde je k dispozícii 960 m dlhý vlek.

Turizmus v regióne
okres Detva
okres Krupina
okres Zvolen

Podpoľanie - Detva Podpoľanie - fujara Podpoľanie - Vodopád Bystré Podpoľanie - Folklórne slávnosti pod Poľanou Podpoľanie - Bátovský balvan Podpoľanie - Detva 1